Skip to content

Tigercat-täckning

Läs om Tigercats fabriksstödda standardgarantier och det utökade täckningsprogrammet SECURE.

SECURE-logotyp

 

TIGERCAT SECURE – UTÖKAD TÄCKNING

Vill du ha mer skydd?

Köp en SECURE-plan och känn dig trygg med din investering.

Tigercats SECURE-program tillhandahåller ytterligare täckning som börjar gälla när standardgarantiperioden för drivenhetskomponenter har upphört.

SECURE ökar täckningen för drivenhetskomponenter till 3 år/6000 timmar, utan självrisk.

 

Följande SECURE-planer finns att köpa:

SECURE ENGINE

En fristående förlängd täckning för Tigercat FPT-motorer till 3 år/6000 timmar, inklusive begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden.5

SECURE DRIVETRAIN


Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter.

Förlängd prenumeration på RemoteLogTM till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+

Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter och inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden.

Förlängd prenumeration på RemoteLog till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+ ENGINE

Omfattar stora hydrauliska komponenter och drivenhetskomponenter samt motorn och inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under 3-årsperioden. Förlängd prenumeration på RemoteLog till 3 år för maskiner utrustade med RemoteLog.5

 


Tigercat SECURE kan köpas med en ny maskin eller när som helst under standardperioden för en drivenhetsgaranti.


 

TIGERCAT STANDARDGARANTIER

Tigercat-maskiner backas upp av följande standardgarantier:

FÄLLARE-LÄGGARE MED TRÄDGRIP OCH HJULBURNA MUCLHERS 4-3-2-1

4 år/8000 timmar för mittsektionens komponenter1
3 år/6000 timmar för strukturella komponenter2
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter3
1 år/2000 timmar omfattande4

LUNNARE 4-3-2-1

4 år/8000 timmar för mittsektionens komponenter1
3 år/6000 timmar för strukturella komponenter2
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter3
1 år/2000 timmar omfattande4

VIKARMSKRANLASTARE OCH PROCESSORER 3-2-1

3 år/6000 timmar för strukturella komponenter2
2 år/4000 timmar för drivenhetskomponenter3
1 år/2000 timmar omfattande4

TRACK LASTBÄRARE, SKOTARE, HJULSKÖRDARE, BANDBURNA MULCHERS, LASTARSKOTARE OCH NYTTOFORDON

1 år/2000 timmar omfattande4

TIGERCAT FPT-MOTORER (Tier 4 och högre)

2 år/2000 timmar för motorkomponenter
5 år/3000 timmar för emissionskomponenter

Tigercats standardgaranti för FPT-motorer inkluderar begränsad TTM (restid och distans) under standardgarantins giltighetsperiod.

 


KONTAKTA DIN TIGERCAT-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR INFORMATION.


LADDA NED BROSCHYREN VIA LÄNKEN NEDAN

 

En förare utför regelbundet underhåll av en Tigercat-maskin.

 

FINSTILT


1 Garanti för mittsektionen gäller förutsatt att regelbundna kontroller och underhåll utförs i enlighet med avsnittet Schemalagt underhåll i bruksanvisningarna.
2 Strukturell garanti för alla Tigercat-produkter gäller förutsatt att strukturella kontroller och underhåll utförs i enlighet med avsnittet Schemalagt underhåll i bruksanvisningarna.
Läs det individuella täckningsbeviset och bruksanvisningen eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information gällande inspektionsförfaranden samt täckning och begränsningar för strukturella komponenter.
3 Drivenhetskomponenter innebär oftast hydrostatisk pump och motorer, hjälppumpar, axlar, fördelningsväxel och drivaxlar.
Garantin och SECURE-täckning gäller förutsatt att villkoren för genomförande av regelbundna oljekontroller, på ägarens bekostnad, utförs på det sätt som anges i bruksanvisningen.
Läs det individuella täckningsbeviset och bruksanvisningen eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information.
4Den omfattande garantin täcker reparation eller byte av delar som felar vid normal användning och som beror på material- eller tillverkningsfel.
Förbrukningsartiklar täcks inte av den omfattande garantin.
Läs det individuella täckningsbeviset eller kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information.
5 För SECURE Engine-täckning gäller självrisk.
Kontakta din Tigercat-återförsäljare för ytterligare information. Tigercat förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler, villkor och friskrivningar enligt eget gottfinnande och utan förvarning. Ändringarna börjar gälla från giltighetsdatumet för garantin/SECURE-täckningen. Giltig garanti/SECURE-täckning gäller fortsatt.