Skip to content
Det är viktigt att använda rätt filter och serviceintervall för att få maximal livslängd och högsta driftstid från utrustning för terräng- och skogsarbete.

Sista försvarslinjen

Utrustning för terräng- och skogsarbete arbetar ofta i mycket krävande förhållanden. Moderna mobila maskiner är effektivare och mer produktiva än någonsin. Som ett resultat är komponenter mer mottagliga för skador p.g.a. kontaminering och mindre tåliga de inte underhålls ordentligt. Renlighet och korrekt hantering av vätskor är av största vikt. Och filtrering är sista försvarslinjen.

Tigercats certifierade filter: Skydda din investering. Se till att din Tigercat FPT-motor får en lång och problemfri driftslivslängd. Skydda dina bränsleinsprutare genom att använda Tigercats certifierade syntetiska bränslefilter. Beställ via din lokala Tigercat-återförsäljare. Artikelnummer: BH810-1

Bränslefiltrering

Tigercats FPT-motorer körs med mycket högre temperaturer och tryck än tidigare motorer. Detta betyder att även en svag bränslekontaminering kan resultera i allvarlig motorskada. För kontinuerlig och problemfri drift av Tigercats FPT-motorer är det viktigt att använda bränslefilter som uppfyller Tigercats specifikationer.

Skaffa Tigercat-bränslefilter från din Tigercat-återförsäljare. Andra filtermärken kanske passar, men tätar inte ordentligt så att bränsle leds förbi filtret.

Se bruksanvisningen för korrekt intervall och kom ihåg att intervallen måste överensstämma med maskinens förhållanden och arbetscykel.

Hydraulisk oljefiltrering

Tigercats hydrauliska system är extremt effektiva och därför också mycket sofistikerade. Komponenterna utformas för att ha extremt snäva toleransnivåer för att uppnå målen för produktion och bränsleekonomi. P.g.a. detta kräver hydraulkomponenterna en effektiv filtrering. Det är hydraulfiltrens jobb att ta bort föroreningar från oljeflödet.

Tigercat-maskiner arbetar i krävande förhållanden. Korrekt filtrering är avgörande.

 Ett ersättningsfilter kan passa på samma plats som ditt Tigercat-filter, men kanske inte kommer att prestera lika bra.

Det finns många viktiga egenskaper och kriterier att tänka på när man väljer ett filter. Tigercats filter har valts ut baserat på:

  • den typ av komponenter som skyddas
  • systemflöde och tryck
  • maskinens arbetscykel
  • drifttemperatursomfånget
  • oljans viskositet

Andra egenskaper att tänka på är:

  • filtrets effektivitet och mikron-klassificering
  • filterhuvudets avlednings-klassificering
  • förmåga att avleda vatten
  • mediatyp
  • smutshållningskapacitet.

Relaterade artiklar