Skip to content

Tigercat SKOGSBRUKSFETT FÖR TUNG DRIFT är ett smörjfett som är sammansatt för att tåla de extrema förhållanden som finns inom skogsbruk och andra extrema terrängtillämpningar.

En Tigercat-lunnare med en gripklo full av timmer.

Tigercat SKOGSBRUKSFETT FÖR TUNG DRIFT är ett litiumbaserat förtjockat fett blandat med högviskosa vätskor för en exceptionell filmstyrka. Tillsatt molybden-disulfid ger det ytterligare lastbärande kapacitet och anti-slitage-egenskaper.

Dessutom innehåller det en unik blandning av extremt tryck, anti-slitage och rost- och oxidationshämmare liksom funktionella polymerer för bättre vidhäftningsförmåga i våta miljöer. Eftersom det är ett litiumbaserat förtjockat fett, har Tigercat SKOGSBRUKSFETT FÖR TUNG DRIFT en hög smältpunkt vilket också ger utmärkt skydd i varma miljöer.

SPECIELLT SKOGSBRUKSFETT FÖR TUNG DRIFT. Minst 3 % molybdendisulfid. För extrema temperaturer. Förhindrar rost/korrosion. Sköljs inte bort av vatten. Överlägset skydd. Beställ från din lokala Tigercat-återförsäljare.