Skip to content

BTB 30: GRÖNA FÄLT

Att börja från grunden och historien bakom PG Bison.

— Paul Iarocci

PG Bison, ett stort, vertikalt integrerat Sydafrikanskt företag som ägs av Steinhoff International, tillverkar och marknadsför timmer, stolpar, träbaserade panelprodukter, dekorativa laminat och fast ytmaterial.

Slätterna och dalarna som ligger vid Drakensberg-bergskedjan är ett lapptäcke av tall- och eukalyptusplantage, grässlätter och annan inhemsk flora.

Slätterna och dalarna som ligger vid Drakensberg-bergskedjan är ett lapptäcke av tall- och eukalyptusplantage, grässlätter och annan inhemsk flora.

2006 köpte företaget ett plantage och grässlätter på 82 000 hektar av det Sydafrikanska skogsbolaget Mondi. Marken, som ligger i närheten av Ugie och Maclear, i en avlägsen del av Östra Kapprovinsen och som kantar den berömda bergskedjan Drakensberg består av en mosaik av tall och eukalyptusplantage, blandat med ursprunglig gräsmark av hög kvalitet som passar betande boskap. PG Bison har 5000 nötkreatur som betar på grässlätterna. Nguni-rasen är känd för sina fläckiga hudar. Andra inhemska arter så som zebror, bockar och gnuer finns också i området.

Skogsmarkerna som upptar ca 33 000 hektar av all mark, planterades av Mondi under tidigt 1990-tal efter att marken förvärvats styckvis från ett antal bönder och enskilda markägare. Trots att Mondi skötte plantagen påbörjade de aldrig någon avverkningsverksamhet.

Zebra som betar på ett nyligen skördat område framför PG Bisons högteknologiska och ständiga presskartongfabrik.

Zebra som betar på ett nyligen skördat område framför PG Bisons högteknologiska och ständiga presskartongfabrik.

2008 hade PG Bison byggt klart anläggningen i Ugie. Den toppmoderna presskartongfabriken är den enda i sitt slag i Sydafrika och använder sig av den senaste tekniken från Tyskland. Att bygga fabriken i avlägsen landsbygd var bara en av de många utmaningar som PG Bison stod inför. Företaget började praktiskt taget på noll vad gäller skogsarbete. Som verksamhetschef Pieter de Wet säger, “När vi satte igång för fyra och ett halvt år sedan var det här en nybörjarverksamhet.”

När PG Bison kom för att köpa marken av Mondi, led Ugie-Macklearregionen av extremt hög arbetslöshet och dålig infrastruktur. Arbetskraften var dessutom oerfaren och inte idealisk för arbete med moderna avverkningsmaskiner. “Du måste komma ihåg att vi arbetar i ett område med en arbetslöshet på 71 % och med en arbetskraft med låg kompetensbas,” understryker Pieter. “Vi var därför tvungna att genomgå en urvalsprocess för att få in rätt folk och sedan utbilda dem innan maskinerna anlände för att snabba på inlärningen.”

Avverkningschefen Mark Wells säger sitt om de utmaningar PG Bison stod inför. “Det fanns ingen infrastruktur alls när vi började här. Vi fick bygga upp en verkstad från grunden. Det krävdes mycket interaktion med individer som är experter men som inte befann sig i området.”

LH830C utrustad med Log Max E6 avverkar och bearbetar eukalyptus vid stubben.

LH830C utrustad med Log Max E6. E6 har visat sig vara väldigt effektiv för avbarkning av stammar som är 0,15-0,3 m3.

Efter att ha funderat över en mängd olika faktorer, bestämde sig Pieter för ett avverkningssystem från CTL. En av de huvudsakliga anledningarna för ett system med skördare och skotare var miljöpåverkan. Plantagen anläggs oftast i våta, miljökänsliga dalar vilket kräver långa transportvägar över mjuk terräng – något som inte passar lunnare med gripklo. “Vi gick igenom en väldigt detaljerad studie över de olika avverkningssystemen,” säger Pieter. “Vi arbetar i ett av de mest känsliga skogsområdena i landet och drivningsmetoden för kortvirke är lite snällare mot miljön.”

En annan faktor för Pieter var plantagens struktur och geografi. Inom en 65 km radie från sågverket är plantageområdena ett lapptäcke av flera olika sorter av tall- och eukalyptusbestånd beroende på markförhållanden och markhöjd. För att kunna skörda på ett hållbart sätt och möta ledningens krav samt kraven från kunderna på PG Bisons sågverk rör sig maskinerna ofta från ett område till ett annat och det är nödvändigt att skörda på flera områden samtidigt. Som Pieter påpekar, “Visst, vi skulle kunna uppnå samma produktionssiffror med ett enda system lunnare/fällare-läggare, men det skulle inte ge oss den flexibilitet vi behöver.” Ett enda högproduktionssystem skulle begränsa PG Bisons förmåga att skörda tall och eukalyptus samtidigt. Dessutom brukar fällare-läggarna ligga långt före processorerna och Pieter förklarar att om virket har legat för länge påverkar detta processorernas förmåga att avbarka.

Böljande gräsområden fyller förgrunden och mellandelen och i bildens mitt syns en blommande protea. En blå himmel med moln är proteans bakgrund.

Markinspektörer. Som stor markägare i Ugie har PG Bison inte bara utfört underhåll på sina plantage och vägar. De har också tagit ansvar för stora markområden som fortfarande är i naturligt tillstånd. Den blommande växten protea, som finns i Sydafrika.

Kartongfabriken konsumerar 1 500 ton fiber per dag och godkänner längder på 3 m. För att uppnå dessa dagliga produktionssiffror köpte PG Bison fyra CTL-system. Skördarna är antingen Tigercat H822C eller LH830C bandgående lastbärare med Log Max-aggregat. (Den nya E6:an har visat sig vara ett särskilt kapabelt aggregat för att avbarka eukalyptusträd med omfång på 0,15-0,3 m3) Skotarna är Tigercats 1065-modeller. PG Bison köpte dessutom en begagnad LH830C med ett Tigercat TH575-skördaraggregat för fällning och bearbetning av talltimmer. Varje system producerar i genomsnitt 20 m3 i timmen med stamstorlekar på 0,2-0,3 m3. Totalt skördar PG Bison årligen 450 000 m3. (PG Bison köpte också en lastbilsburen Tigercat 220-loader för lastning på lastbilar.)

Pieter lutade åt varumärket Tigercat av flera anledningar som de flesta bottnade i drifttid. Pieter kommenterar, “Vi gick igenom en oerhört noggrann process, och hela problemet med utbildning och backup-tjänst var stora faktorer som till slut gjorde att vi bestämde oss för att köra på Tigercat-maskiner. Jag måste säga att Tigercat verkligen har ställt upp. Det fanns folk här när maskinerna beställdes och varje år sen dess har det funnits tekniska kurser som vi kunnat skicka vår personal på.”

Mark tillägger, “Tigercat var det enda företaget som verkligen var beredda att ge oss en utbildningsperiod under vilken de tog in experter och yrkesutövare inom området som kunde hjälpa oss att få igång vår verksamhet.”

En LH830C skördar talltimmer högst upp på en kulle. En 822C fällare-läggare när den fäller träd.

Utöver 822C och de fyra Log Max-utrustade skördarna använder PG Bison en LH830C utrustad med ett Tigercat TH575-aggregat för avverkning av talltimmer.

Hållbarhet var ett viktigt krav eftersom maskinerna skulle användas för förarutbildning. Med PG Bisons höga omsättning är förarutbildningen än idag ett pågående projekt. Man ska inte underskatta de extraskador som CTL-maskinerna utsätts för i händerna på oerfarna förare. Tigercat-produktens hållbarhet och konstruktionskvalitet har kommit långt vad gäller att hålla acceptabla tillgänglighetssiffror och livstid för maskinen. “Vi har tränat i fyra och ett halvt år,” förklarar Mark. “Det har varit en pågående utbildning där vi kontinuerligt introducerat nya människor till maskinerna. Maskinerna har verkligen överträffat alla åsikter vi eventuellt hade om dem i början.”

Pieter var särskilt tacksam att bärarna var specialbyggda med tillräcklig hänsyn tagen till hydraulisk effektivitet och kyleffekt. (Det kan bli över 35°C varmt på sommaren och konstigt nog kan snön bli knädjup om vintrarna.)

En annan lika viktigt faktor har att göra med verksamhetens avlägsna läge. “Eftersom vi befinner oss på en avlägsen plats så har vi en unik riskprofil,” förklarar Pieter. Produktsupporten som erbjuds av Tigercats återförsäljare, AfrEquip, liksom den support man får direkt från fabriken sträcker sig mycket längre än vad andra leverantörer var villiga att erbjuda. AfrEquip har en servicetekniker på heltid, Rudy Ferreira, på plats i Ugie enbart för att se efter PG Bisons Tigercat-maskiner.

Personinriktat

PG Bison är ett progressivt företag och det finns ingen bättre ledare för verksamheten än Pieter. Hans ledarförmåga är exemplarisk för en skogsbrukare. I maj 2011 invigdes PG Bisons center för utbildning och utveckling. Där strävar man att erbjuda professionell och aktuell träning om skogsarbete som godkänts av myndigheten för utbildning inom skogsindustrin (Forest Industries Education and Training Authority) och myndigheten för utbildning inom transport (Transport Education and Training Authority).

Pieter förklarar att PG Bisons förarutbildning är öppen för alla, inte bara för anställda. Programmet tar emot människor som kanske aldrig har kört en bil förut och lär dem svårigheterna med att köra en skördare eller en skotare. De får också lära sig grundläggande livskunskap som t.ex. hur man sköter hushållsekonomin. Löneskalan och andra förmåner på PG Bison ligger högt över genomsnittet i samhället och personalhälsan och säkerhetsstandarden är av yttersta vikt. Fördelarna för samhället är omfattande och svåra att värdera. Företaget har förbättrat infrastrukturen i Ugie och närliggande områden avsevärt. Sammantaget är 3000 av PG Bison Ugies anställda lokalbefolkning.

En 1065-skotare kör stockar till deras bankar. Böljande gröna kullar syns i bakgrunden.

Det har varit fyra tuffa år. PG Bison kör fyra 1065-skotare. Hållbarhet var en viktig inköpsfaktor. Maskinerna har körts av flera förare och ett nytt förarprogram pågår.