Skip to content

BTB 34: Färdas snabbare med WideRange

WideRange, den steglöst variabla transtmissionen för drive-to-tree fällare-läggare, gör det möjligt för föraren att färdas från träd till träd samt till och från högar snabbare än maskiner utrustade med en tvåväxlad handväxlad transmission.

En hjulgående Tigercat 726E fällare-läggare släpper ett lass från sitt fällningsaggregat.

Tigercat är den enda tillverkaren av fällare-läggare som erbjuder ett alternativ till den konventionella tvåväxlade växellådan. Med WideRange har Tigercat-förare alltid kontroll över hela hastighetsintervallet från 0-10 miles/tim (724E med 30,5×32 däck: maxhastigheten varierar beroende på modell och däck).

Fällare-läggare tillbringar en stor del av den totala arbetscykeln i färd från ett träd till ett annat eller till virkestraven. Med högt antal hästkrafter i motorn och en stor sågpump har Tigercats fällare-läggare sågar med ultrasnabb återhämtning, vilket satt säkerställer att maskinen är redo att fälla nästa träd innan föraren är det. Det enda sättet för föraren att förbättra produktiviteten är att reducera färdtiden. Snabbare färd ökar produktiviteten och minskar kostnaden per producerat ton i högproduktiva tillämpningar.

Tigercats fällare-läggare som är utrustade med Tigercats buntningsaggregat har redan extremt effektiva hugg- och dumpcykler vid gallring och andra arbeten med mindre virke och cykler för buntning av flera stammar. Förmågan hos Tigercats läggarsågar och saxar att hugga ner fler träd per cykel och lägga ner buntarna i prydliga och parallella räta linjer är välkänd. Förmågan att färdas snabbare under buntnings- och dumpningscykeln kommer att ytterligare förbättra den totala produktiviteten.

Som en extra bonus är Tigercats WideRange-drift mer bränsleeffektiv än en konventionell tvåväxlad växellåda. WideRange finns tillgänglig som alternativ i fällarna-läggarna i serierna 720, 724 och 726.