Skip to content

BTB 50: Centraliserad hyttproduktion

Det här avsnittet av On The Floor tittar på de framsteg som sker inom tillverkningen av Tigercats hytter. Från råstål till slutmontering i en anläggning avsedd för detta.

–Chris McMillan

Tigercat-hytt i en sandblästrare.

En Tigercat-hytt väntar på att sandblästras innan första lagret färg appliceras.

Förbättring i produktionen av Tigercat-hytter

Den allra viktigaste aspekten för alla skogsmaskiner är förarens säkerhet. Detta innebär att förarplatsen inte bara ska vara bekväm och ergonomisk, utan den ska skydda mot alla risker man stöter på vid avverkning runt om i världen. Med tiden har förarhytter blivit allt mer sofistikerade och tillhandahåller det senaste inom teknik och komfort. Som en följd av att hytterna blivit mer komplexa har tillverkningen av dem blivit mer arbetskraftsintensiva.

I början av 2016 sammanslogs hela Tigercats hyttillverkningsprocess i anläggningen på Morton Avenue i Brantford. Målet var att alla delar av hyttillverkningen skulle ske under ett och samma tak, från råstål till slutlig lackering. Med undantag för skotarhytter och hytterna till serien stora timmerkranar tillverkas alla förarplatser i den ombyggda anläggningen på Morton Avenue. För en jämn produktionsprocess krävs en konstant tillförsel i alla skeden. Allt börjar med laserskäraren.

 

En bild inifrån tillverkningsanläggningen för Tigercat-hytter.

Tigercats anläggning för hyttillverkning.

Förbättrad teknik

I början av 2019 investerade Tigercat i en ny laserskärare tillsammans med ett automatiskt system för förvaring och lastning för att öka effektiviteten och kapaciteten. Laserskäraren använder ett fiberoptiskt skärsystem som är mindre men ändå genererar dubbelt så mycket kraft från samma mängd ström som de tidigare koldioxidlasrarna. Operatörerna har noterat en avsevärd ökning i skärhastighet. I vissa fall har skärtiderna minskat med upp till 50 %.

En annan tidsbesparande funktion är det automatiska lastsystemet och lagringstornet. Råmaterial förvaras i kassetter i tornet och sorteras efter tjockhet. Kontrollprogramvaran fastställer vilken tjocklek som krävs för nästa skärcykel och robotlastarmarna öppnar rätt kassett, tar ut råmaterialet och lägger det på skärbädden. När den föregående cykeln är klar sänks den yttre bädden och det nyskurna materialet glider ut samtidigt som det nya arket flyttas in. När nästa skärcykel påbörjas flyttas de nyskurna delarna till en kassett. Delarna töms sedan och sorteras i uppsättningar. Varje uppsättning, som motsvarar allt stål som behövs till en komplett hytt, skickas vidare för att formas, passas in och svetsas.

 

Tigercats laserskärare för hyttproduktion.

Laserskärarsystemet har avsevärt ökar produktionen.

 

En stor del av anläggningen tas upp av svetsceller och en dubbel svetsrobot. Svetsade delar flyttas gradvis från en cell till nästa. Varje område består av specialdesignade jiggar för olika delar av hytten. När svetsningen är klar skickas hyttskalen till blästringsbåset.

Den kompletta svetsade hytten blästras, sandas, rengörs och förseglas innan den målas. Torkugnen är ännu ett verktyg som har hjälpt till att förkorta tillverkningstiden. Torktiden har minskat med hela 80 % vilket gör att montörerna kan påbörja slutmonteringen mycket tidigare än vad som var möjligt tidigare. Alla inre och yttre komponenter installeras på hyttskalet. Kontrollpaneler och kablage sätts ihop på Tigercats anläggning för montering av elektriska system i närliggande Paris, Ontario. Andra delar, såsom säten, joysticks, HVAC och takfönster byggs vid separata arbetsstationer i hyttanläggningen.

 

Anläggningschef Chris Brousseau, i mitten, tittar in till en laseroperatör.

Ökad effektivitet och kvalitet

Genom att ha all tillverkning och montering på en och samma anläggning kan produktionsplanerare övervaka processen och hantera eventuella problem som uppstår. Anläggningschef Chris Brousseau förklarar, ”Att ha montering under samma tak som tillverkning och lackning låter både lackerare och svetsare se slutprodukten och var sådana saker som isolering och paneler sitter.” Produktionsplanerare har ett nära samarbete med arbetsledaren på golvet i en spiral av ständig förbättring. Varje hytt genomgår en inspektion före leverans innan de skickas till andra tillverkningsanläggningar för att installeras på maskiner. De senaste investeringarna, i kombination med effektiviseringen av produktionsprocessen, har avsevärt ökat produktionskapaciteten. Men det är inte tillräckligt. För att möta den ökade efterfrågan på Tigercat-utrustning väntar fler maskininvesteringar. Håll ögonen öppna.

 Vill du veta mer om Tigercats tillverkningsprocesser? Läs de relaterade artiklarna nedan. 

Relaterade artiklar

BTB 48: ROBOTSVETSNING

Den första artikeln i en ny artikelserie i Between the Branches. "På verkstadsgolvet" visar olika aspekter av Tigercats tillverkningsprocess. Företaget har gjort stora investeringar i avancerade maskiner och tekniker i sin ansträngning att ständigt förbättra effektiviteten och kvalitén i tillverkningen. I detta nummer pratar Chris McMillan med vide VD:n för tillverkning, Joe Barroso, om Tigercats senaste robotsvetsceller i anläggningen för lunnar tillverkning.


BTB 49: Värmevåg

Chris McMillan utforskar de senaste kapitalinvesteringarna på Tigercat - specialutrustning för tillverkning av viktiga komponentdelar. I detta nummer ligger fokus på processen där Tigercats axelspindlar induktionsvärmebehandlas och härdas.


Relaterade videor