Skip to content

Vaktombyte

Nytt ledarskap på Tigercat Tony Iarocci lämnar sin roll som högste chef och går med i bolagsstyrelsen. Grant Somerville tar ett steg upp.

Tigercat har meddelat att Tony Iarocci kommer att lämna sin position som högste chef från och med 16 oktober, 2017. Tony har varit Tigercats högste chef sedan grundandet 1992 och har styrt företaget genom snabb tillväxt både inom produktutveckling och ökad geografisk marknad i ett ofta hårt konkurrensläge, stora ekonomiska svackor och andra utmanande externa faktorer.

“Jag har tyckt oerhört mycket om mitt arbete på Tigercat – det första undersökningsarbetet som krävdes för att berättiga skapandet av ett nytt företag, rekrytering av uppstartspersonal, produktutveckling och all försäljning, marknadsföring och alla kundservicefunktioner som följde med min roll,” säger Tony. “Jag vill framföra min djupaste tacksamhet till Ken MacDonald som gav mig denna unika möjlighet. Jag vill också tacka alla på Tigercat och alla Tigercats intressenter för deras högt uppskattade assistans, hängivenhet och samarbete.”

Tony kommer att överlåta sitt dagliga ansvar till Grant Somerville. Grant började arbeta inom skogsbranschen 1978 som skördarförare. Han har länge arbetat som chef hos Tigercat och arbetade med Tony på Koehring Waterous under det tidiga åttiotalet med flera utvecklingsprojekt, inklusive designen av företagets första specialbyggda bandburna fällare-läggare. Som en avgörande del av Tigercat har Grant lett många viktiga designinitiativ sedan han kom med i teamet 1992 och har haft flera positioner i stigande ansvarsgrader, inklusive produktchef för bandburna maskiner, avancerad teknik och nu senast vice teknik-VD.

“Det är ovanligt att få möjligheten att arbeta med och lära sig av sådana individer som Tony och Ken,” säger Grant. “Jag känner mig väldigt lyckligt lottad att ha blivit inkluderas i Tigercats skapande och tillväxt under de senaste 25 åren och att nu få ännu mer ledarskapsansvar. 2017 är mitt 40:e år inom skogsbruk och maskintillverkning. Jag ser en lovande framtid för vår bransch och ser fram emot att fortsätta driva Tigercats roll som en ledare inom innovation.”

VD Ken MacDonald svarar den heta frågan om vad som kommer härnäst för Tony. “Tonys hälsa är fantastisk och han har accepterat att inte bara sitta med i bolagsstyrelsen, utan också att bidra till företagets tillväxt och fokusera på rekrytering och utveckling av designtalanger och arbeta tillsammans med andra team-medlemmar och leverantörer med förbättring både av produkter och komponenter.” Tony kommer också att konsultera vid specialprojekt och produktutveckling.