Skip to content

ICUEE 2017

Tue, 03 October 2017 - Thu, 05 October 2017

På ICUEE kommer Tigercat att ställa ut ett sortiment av industriella terrängprodukter inklusive vegetationshanteringsutrustning, terrängfordon för höjdredskap och andra specialiserade maskiner för mark- och anläggningssektorn.

Internationella utställningen för bygg- och anläggningsutrustning (International Construction and Utility Equipment Exposition – ICUEE), även känt som Demo Expo, är det främsta evenemanget för anläggningsproffs och byggentreprenörer för att få omfattande insyn i de senaste teknikerna, innovationerna, insikterna och trenderna som påverkar deras bransch.

ICUEE täcker mer än 25 tunnland med inomhus- och utomhusutsällningar och produktdemonstrationer. Utrustningen på ICUEE inkluderar bärarfordon för alla terränger, redskap, komponenter, schaktning, miljö, belysning, omkostnader & underhåll, materialhantering, återvinning, säkerhet, testning, transport, bilning, utan bilning och lastbils- och anläggningsmaterial/tillbehör.

Maskinerna ställs ut under arbetslika förhållanden och deltagarna kan uppleva maskinerna i arbete på plats, på marknivå, under mark och ovanför marken.

Plats

  • Kentucky Exposition Center, Louisville KY
  • Louisville, KY

Detaljer