Skip to content

Din integritet är viktig för Tigercat Industries Inc. (hädanefter kallad “vår”, “oss” eller “vi” i denna policy). Avsikten med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in information samt våra användnings- och lagringsförfaranden. Det är vårt ansvar att informera dig om vilken personlig information vi samlar in om dig, hur vi använder den, om vi lämnar ut den till någon annan part, hur länge vi sparar den, hur du kan begära tillgång till din personliga information eller få mer information om integritetspolicyn hos Tigercat Industries Inc.

Personlig information

Personlig information är all information om dig, undantaget ditt namn, företagstitel, företagsadress, företagets e-postadress och företagets telefonnummer eller företagets telefaxnummer. Din hemadress och ditt telefonnummer är också undantagna, förutsatt att de har publicerats i en telefonkatalog eller någon annan katalog, inklusive internet.

Hur vi samlar in personlig information

Som befintlig eller potentiell användare av Tigercat-produkter finns det många sätt på vilka vi kan inhämta personlig information om dig. Det följande inkluderar, men är inte begränsat till följande metoder.

När du kontaktar vår personal eller en auktoriserad Tigercat-återförsäljare för att be om information om Tigercat-produkter du kan vara intresserad av (inkluderat, men inte begränsat till, telefon, fax, traditionell post och e-post)

  • När du ingår ett inköps-, hyres- eller leasingavtal med en auktoriserad Tigercat-återförsäljare
  • När en auktoriserad Tigercat-återförsäljare utför service på din maskin
  • När du köper delar från en auktoriserad Tigercat-återförsäljare
  • Om du deltar i en Tigercat-undersökning, -tävling eller -kampanj

Vilken typ av personlig information samlar vi in?

Under de olika typer av kontakter som togs upp i föregående stycke kan vi samla in några eller alla av följande personliga uppgifter.

Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och faxnummer

Ditt yrke

Information om ditt företag (antal anställda, terräng som oftast gäller, arter, ålder och storlek på timmer, beskrivning av skördemetod och typ av verksamhet)

Information om din befintliga utrustning och eventuell inbyteshandel

Detaljer om din maskin och dess servicehistoria

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss

Din personliga information används av oss för att tillhanda produkter och tjänster till dig såsom, men inte begränsat till; påminnelsemeddelande om att ditt fordon behöver service, uppdateringar och information om produkter och tjänster som vi har att erbjuda och som vi tror kan vara intressanta för dig (såsom vårt nyhetsbrev, produktsupportbulletiner och produktlitteratur).

Ibland måste vi dela din personliga information med andra

Vi säljer inte din information till någon tredje part. Det kan hända att vi delar med oss av viss eller fullständig personlig information om dig till auktoriserade Tigercat-återförsäljare samt leverantörer av produkter eller tjänster som rör din maskin, finansinstitut eller finansagenturer, din försäkringsagent eller ditt försäkringsbolag och företag som tillhandahåller eller försäkrar garantier som rör din maskin, industristatistikagenturer. Vi kan också lämna ut din personliga information om vi enligt lag är tvungna eller har tillåtelse att göra detta. Din personliga information kan även skickas till utvalda tredjepartsleverantörer, såsom (inbegripet, men inte begränsat till): grafikproduktionsagenturer, utskicksagenturer och industriella handelsförlag som följer liknande standarder för integritetspolicy.

Hur länge behåller vi din personliga information

Vi kommer att fortsätta använda din personliga information så länge som vi tror att du arbetar med eller har intresse av skogsavverkning och skogsbruk. Vi kommer att sluta använda din personliga information när vi har fått ett skriftligt meddelande från dig om att du inte längre arbetar med eller har något intresse av skogsavverkningsbranschen eller om att din personliga information är felaktig och den personliga information vi har fått inte är uppdaterad.

Om informationen gäller service eller reparation av ditt fordon behåller vi den personliga informationen så länge som det är rimligen nödvändigt för att ta upp eventuella frågor som har att göra med service eller reparation av fordonet eller som kan krävas enligt lag. Om det finns några rättsliga krav gällande den tidsperiod under vilken vi måste behålla din personliga information kommer vi att följa sådana krav.

Vad kan du göra om du vill begränsa användningen av din personliga information?

Större delen av den personliga informationen som vi samlar in är nödvändig för att vi skall kunna tillhandahålla produkter och tjänster som har med maskinen att göra.

Om du inte vill att vi skall lämna ut din personliga information enligt beskrivningen ovan ber vi att du kontaktar vår integritetsansvarige (enligt beskrivningen ovan) skriftligt, varefter vi gärna diskuterar med dig hur vi kan begränsa insamling, användning eller utlämnande av din personliga information.

Du kan begära att få ta del av din personliga information

Du har rätt att få tillgång till den personliga information som vi har om dig och att begära att personlig information som du anser är felaktig korrigeras. Om du vill få tillgång till din personliga information skall du kontakta vår integritetsansvariga (enligt beskrivningen ovan) skriftligen.

Vem kontaktar du om du har några frågor eller problem?

Om du vill diskutera Tigercat Industries Inc. integritetspolicy närmare är du välkommen att kontakta vår integritetsansvariga, Mark Nicol.

Mark Nicol
Tel: 519-620-0400 ankn. 6396
e-post: mnicol@tigercat.com
Tigercat Industries Inc.
54 Morton Ave East
Brantford, ON N3R 7J5
CANADA