Skip to content
När du har kommit fram till hur mycket en maskin eller ett avverkningssystem producerar per timme är det dags att tilldela nämnda maskin och/eller system en kostnad per timme. God journalföring underlättar denna process.

Ägandekostnader. Dessa kostnader är de som förknippas med och uppstår på grund av ägandet av maskinerna. Ägandekostnader kallas även fasta kostnader. Faktorer som används för att fastställa fasta kostnader inkluderar:

 • inköpspris
 • restvärde
 • finansperiod
 • ränta
 • ägarperiod
 • licensavgifter
 • försäkring

Ju längre maskinens produktiva liv är desto bättre – detta gör att ägaren kan sprida de fasta kostnaderna över fler timmar, vilket minskar den fasta kostnaden per timme.

Driftskostnader. Dessa kostnader är de som uppstår direkt genom att ha maskinen i drift och är också kända som rörliga kostnader. Rörliga kostnader inkluderar:

 • filter
 • vätskor
 • reservdelar
 • underhållsarbete
 • bränsleförbrukning
 • arbetskraftskostnader för förare

Maskintillgänglighet och maskinanvändning. Detta är inte en kostnad men måste kännas till för att kunna räkna ut ovanstående kostnaderna per timme.

 • planerad skiftlängd
 • skift per dag
 • arbetsdagar per år
 • maskintillgänglighet
 • tid per skift avsedd för måltider, raster och rutinunderhåll (t.ex. smörjning och vätskekontroller)

kostnad per producerat ton