Skip to content
Den totala produktionen bör inte vara svår att räkna ut eftersom avverkningsentreprenörer betalas baserat på någon typ av volymmått.

Enheten för detta mått som kan vara ton, vagnslaster, famnar, kubikfot eller kubikmeter och är i sig irrelevant. Vi använder ton för att på något vis mäta produktionen.

En stor hög timmer i förgrunden leder din blick mot en Tigercat 234-lastare.

Att komma fram till produktionen för en specifik utrustning eller ett visst avverkningssystem kan vara mer invecklat.

Om du exempelvis kör två fällare-läggare kan du inte enkelt avgöra hur stor del av den totala produktionen som var och en bidrar till. I detta fall är det nödvändigt att titta på maskinerna. Räkna ut hur många volymenheter varje maskin gör på en dag eller ännu hellre på en vecka eller månad och dela sedan detta med maskinens totala antal arbetstimmar. Detta kommer ge dig en god uppfattning om hur stor din produktion per arbetstimme är. Ju längre tidsperiod du gör din uträkning på desto mer exakt kommer medelvärdet att bli.

Om din maskinförare kör 8-timmarsskift och du håller noggrann uppsikt över antalet faktiska produktiva maskintimmar per skift kommer du säkerligen att upptäcka att det är något mindre än åtta timmar. Det är lärorikt att ta reda på den exakta orsaken till dessa driftstopp. Anställdas raster, dagligt underhåll och mekaniska haverier bidrar alla till driftsstoppen. Denna analys kallas för maskinens tillgänglighet och användning.