Skip to content

Varför är kostnad per producerat ton viktig?

Beräkningarna för kostnad per ton har två syften: att se framåt och att se bakåt.

Se framåt. En analys av kostnad per ton är den bästa metoden för att utvärdera ett nytt maskininköp. Att köpa den billigaste maskinen och hoppas att den fungerar lika bra är en av de sämsta metoderna.

Genom att se framåt kan du arbeta med dina utrustningsleverantörer för att räkna produktionssiffror och kostnader för att utvärdera nya maskininköp.

ER bom-teknik

Många av dessa värden måste så klart uppskattas men denna uträkning erbjuder åtminstone ett objektivt sätt att jämföra fördelarna med de olika maskiner som övervägs. Även om modellen ofta används för att jämföra olika märken så kan den också användas för att välja mellan en band- eller hjulbaserad fällare/läggare för en viss tillämpning eller för att fastställa den bästa metoden för att kvista eller kapa stockar.

Genom att tänka länge än inköpspris eller månatlig avbetalning ger du dig själv en möjlighet att spara en avsevärd summa pengar i slutändan.

Tigercat har gjort ett antal kalkylbladsbaserade kostnadsmodeller tillgängliga för sina återförsäljare för att hjälpa skogsavverkare att utvärdera kostnaden per ton för sitt arbete. Dessa modeller är enkla att använda och ger entreprenören en stabil grund för att lära sig mer om hur man utvärderar pågående verksamheter och nya maskininköp.

Kontakta din lokala Tigercat återförsäljare för mer information.

Titta tillbaka. Mekaniserade avverkningsarbeten måste precis som fabriksproduktion köra oupphörligt, planenligt och med minimalt driftstopp. Framgångsrika industritillverkare utför något slags kostnad kontra produktion-program, oftast i realtid, för att på så sätt förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

Pappers- och sågverken har gjort samma sak. Faktum är att de analyserar din verksamhet åt dig för att fastställa dina priser. Problemet är att den modell de använder inte helt säkert tar med alla de faktorer som påverkar ditt resultat i beräkningen. Tills det att du besitter full kunskap om vilka dina kostnader är och kan presentera dem på ett organiserat och tydligt sätt kan du aldrig hoppas på att förhandla fram ett bättre pris.

När du tittar bakåt väljer du en bestämd tidsperiod såsom föregående år, fyller i siffrorna och räknar ut vad det kostar dig att leverera en viss mängd trä till verket. Genom att göra alla dina kostnader transparenta gör den här övningen det möjligt för dig att fastställa olika strategier för att sänka dina kostnader, möjligen genom att byta ut omodern eller krånglande utrustning eller ändra dina rutiner.