Skogsbruk

Tigercats omfattande utbud av skördarsystem för hela träd och kortvirke ger lösningar med den lägsta kostnaden per producerat ton för majoriteten av världens skogsavverkningstillämpningar.