Skip to content

Förebyggande av brand i motorns avgassystem

Avgaser från motorn och trä är ingen bra kombination. Lär dig att minimera risken för brand orsakad av motoravgaser.

Skogsmaskiner – särskilt de som används vid gallring, avverkning eller kvistning – arbetar ständigt i närheten av stora mängder lättantändligt organiskt material. Grenar, kvistar, bark, löv och barr som faller från kringliggande träd, buskar och rankor och även flis och damm som faller från sågaggregaten kan ta sig in i motorhuven på en avverkningsmaskin, både i form av luftburet skräp och som delar som brutits av genom maskinens rörelser.

Motoravgastemperaturen överstiger ofta 425 °C. Minns du Fahrenheit 451, den dystopiska Ray Bradbury-novellen? Precis som förbjudna böcker antänder även skogsavfall och börjar brinna vid temperaturer på 200–260 °C. Således, om skogsavfall kommer i kontakt med avgaskomponenter med hög temperatur, såsom grenröret, turboladdaren eller ljuddämparen ökar risken för brand avsevärt.

När en sådan flisbrand har startat kan även många andra material på maskinen antändas, vilket gör att en liten isolerad brand snabbt kan bli ett rasande maskininferno.

Dessa andra material inkluderar:

Förebyggandet av brand i skogsavverkningsutrustning är en pågående insats. Att göra rent, tvätta och ta bort ansamlingar av skogsavfall inuti maskinen är väldigt viktiga uppgifter som ska utföras ofta.

Lika viktigt är det att kontinuerligt inspektera och underhålla komponenterna i avgassystemet för att säkerställa att alla avgaser endast kommer ut ur maskinen via avgasröret efter ljuddämparen. Om det sker en avgasläcka någonstans i motorrummet kommer alla komponenter och material som nämns ovan att utsättas för de oerhört varma gaserna. I bästa fall leder det här till att komponenterna slutar fungera i förtid. I värsta fall finns det risk för brand.

Avgassystemets komponenter måste inspekteras kontinuerligt för att hitta eventuella läckor. Leta alltid noggrant efter:

Detta inspektionsarbete bör utföras som del av morgonens uppvärmningsrutiner, den dagliga smörjningen och underhållsscheman eller som del av nedkylningskontrollen i slutet av arbetsskiftet.

Var proaktiv Om några komponenter i avgassystemet verkar närma sig slutet på sin nyttjandeperiod – reparera dem eller byt ut dem innan de havererar. Om ett avgasläckage hittas måste maskinen omedelbart stängas av och får inte sättas i drift igen förrän nödvändiga reparationer har utförts.

Lyssna. En förändring eller ökning av ljudnivån i avgassystemet är ofta ett tecken på ett avgasläckage. Denna hörbara varning får inte ignoreras och måste omedelbart åtgärdas.

Planerat driftsstopp. Man kan behöva utföra stora reparationsarbeten eller ersätta motorn allteftersom maskinen samlar på sig arbetstimmar. Använd dessa tillfällen för att göra en utförlig undersökning av motorns avgassystem och ersätt eventuella marginella komponenter. Maskinbränder är dyra – dyrare än tiden det tar att göra rent maskinen och inspektera avgassystemet dagligen och bra mycket dyrare än reservdelar.

Maskinbränder går i många fall också att förhindra. Så tänk framåt, var proaktiv och undvik den långa listan av tillhörande ekonomiska, miljörelaterade och arbetsrelaterade kostnader. För mer information, se sidorna om Förebyggande av brand i Avsnitt 1 i alla aktuella bruksanvisningar från Tigercat.