Skip to content

Länkar om säkerhet för skogsbranschen

Länkar till organisationer och hjälpmedel med anknytning till säkerhet inom skogsbruk och avverkning.

Health and Safety Executive (Storbritannien)

Ladda ned flera kostnadsfria broschyrer angående säkerhet inom skogsbruksarbete med information om motorsågar, arbete utanför huvudområdet, utforsling, bearbetning, arbete i branta sluttningar m.m.

BC Forest Safety Council (Canada)

Ladda ned resurspaketet för arbete i branta sluttningar vilken inkluderar bedömningsverktyget för fara i branta sluttningar och ett kartexempel.

National Timber Harvesting and Transportation Safety Foundation (USA)

Innehåller länkar och beställningsinformation otaliga handböcker, videor, broschyrer och pressmeddelanden om säkerhet vid skogsavverkning.

Forest Resource Association (USA)

Klicka på publikationer. Innehåller nedladdningslänkar och beställningsinformation för ett flertal publikationer, videor, CD-skivor och broschyrer om säkerhet inom skogsavverkning.