Skip to content

Skötsel av polykarbonatfönster på förarstationer

Hur inspekterar och underhåller man polykarbonatfönster för att säkerställa kontinuerlig säkerhet.

De flesta fönster som används i operatörsstationerna i Tigercats skogsmaskiner är gjorda av en termoplast av polykarbonatharts. Detta material är ett substitut för glas när förbättrad styrka, tålighet och säkerhet krävs.

Tjockleken på materialet som används i ett visst hyttfönster bestäms av ett antal faktorer, inklusive storleken på fönsteröppningen, närheten till en säkerhetsrisk, typen och graden av risk och kraven på tillämpliga säkerhetsstandarder såsom skydd mof fallande föremål (FOPS) eller operatörsskydd (OPS). Polykarbonatfönster som används i Tigercats operatörshytter har tjocklekar på mellan 9 och 32 mm. Om de är ordentligt utformade och installerade, behöver polykarbonatfönster inte yttre säkerhetsskydd i form av stålnät. Detta ger bättre sikt och ergonomi för föraren.

Polykarbonattillverkarna tillhandahåller mycket detaljerade procedurer för leverantörer att följa när dessa skär till materialet till önskade fönsterformer. En hög noggrannhet i hantverket är nödvändigt för att undvika repor, jack eller skåror, både på fönsterkanten och ytan. Små defekter kan leda till sprickor i polykarbonaten om fönstret är kraftigt belastat när det utsätts för en stöt.

Tillverkarna av polykarbonatmaterial tillhandahåller även anvisningar om rätt montering av fönstret i hyttstrukturen. Varje polykarbonatfönster i en Tigercat-maskin är helt uppburet runt kanterna av jämna, platta ytor. Fönstret är buffrat med gummikantlister och fixerat längs alla sidor med bultade fästlister av stål. Noggrann konstruktion och kvalitetskontroll av tillverkning och installationen av polykarbonatfönster säkerställer en god, långsiktig funktion i skogs- och avverkningstillämpningar.

Polykarbonatmaterial är avsedda att tåla kraftiga stötar från stora grenar och fallande trädtoppar och att absorbera höga energimängder vid kontakt med snabba projektiler såsom träflis, tänder från sågklingor eller en trasig sågkedja från ett skördarhuvud. De yttre ytorna på Tigercats polykarbonathyttfönster är specialbehandlat med en hård beläggning för att erbjuda förbättrat skydd mot nötning och ultraviolett (UV) strålning. De extrema driftmiljöerna som förekommer inom skogsavverkningen ökar behovet av att regelbundet inspektera och ordentligt underhålla polykarbonathyttfönstren som en väsentlig del av operatörens skyddsutrustning.

Underhåll och inspektion

Daglig inspektion och underhåll är viktigt för att bekräfta att fönstrets förmåga att skydda operatören inte har försämrats.

• Inspektera alla fönster dagligen och omedelbart efter stötar.

• Undersök med avseende på skador i fönstermaterialet eller stålstrukturen i området kring fönsterinfästningen.

• Kanterna av polykarbonatfönstret i en Tigercat-maskin måste alltid vara jämnt och fullständig infäst mot en platt kant som löper runt hela fönstret. Krökta eller buckliga takfönsterstrukturer måste bytas ut omedelbart. Krökta eller buckliga hyttstrukturer måste bedömas omedelbart med avseende på behov av reparation eller utbyte.