Hålla den ren

Även om avverkningsmaskiner hör hemma bland lera och damm, är renhållning av din Tigercat-utrustning ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten att bevara din investering.

Mer om fett

Men för att fettet ska kunna utföra sitt jobb ordentligt måste det finnas där och det måste vara rent och av bra kvalitet. Inse vikten av att smörja in maskinerna regelbundet.