Skip to content

Få smuts på filtren

Varför är det viktig med filtrering av hydraulolja?

Maskinens serviceåtkomst till pumpar och slangar.

— Rick Routliffe, servicerepresentant.

Det enkla svaret är att det håller igång hydraulsystemen, vilket minskar underhållskostnaderna och driftstoppen. Utan filter kan föroreningar i oljan leda till massiv förslitning av komponenterna och risk för haveri.

Förr i tiden var hydraulkomponenter något mer tåliga under förhållanden där dagligt underhåll inte var rutin, men moderna maskiner reflekterar våra krav på högre produktion och bättre bränsleeffektivitet. Som ett resultat av detta har hydraulsystemen märkbart förfinats. Komponenterna utformas för att ha extremt höga toleransnivåer för att uppnå våra mål vad gäller produktion och bränsleekonomi. Således kräver hydraulkomponenterna mer effektiva filter som ger en god föroreningskontroll.

Det är hydraulfiltrens jobb att ta bort föroreningar från oljeflödet. Bara för att ett ersättningsfilter passar på samma plats som ditt Tigercat-filter betyder det inte att det kommer att prestera lika bra.

Det finns många viktiga egenskaper och kriterier att tänka på när man väljer ett filter. Tigercat-filter har valts ut baserat på kriterier som har med maskinen att göra såsom typer av komponenter som skyddas, systemets flöde och tryck, maskinens arbetscykler, driftstemperaturer och oljans viskositet. Andra egenskaper att tänka på är: filtrets effektivitet och mikron-klassificering, filterklass och förmåga till vattenseparation. Två väldigt viktiga filteregenskaper är filtermaterial och smutshållningskapacitet.

Filtermaterial och intern support. Den grundläggande metoden för att skilja ett filtermärke från ett annat är att tänka på vilken materialtyp som används i filtret. Det finns två materialtyper, cellulosa och syntetiskt material.

Cellulosa eller papper han sedan länge varit det material som traditionellt används i hydraulfilter. Det skapas från naturliga träfibrer och har en kartongliknande struktur. Filter av materialet cellulosa kan vara effektivt till en viss grad, men dess varierande fiberstorlek och oregelbundna struktur skapar en ofördelaktig flödesbegränsning. Vecken i filterelementet av cellulosa har oftast inget stöd och har en tendens att kollapsa under tryck vilket minskar den filtrerande ytan på delen.

Mikroskopisk bild av fiber     Mikroskopisk bild av fiberDet nyare syntetiska materialet är ett bättre val. Oftast kallas den för mikroglas eller fiberglas och har en väldigt fin fiberstorlek och enhetlig struktur. Flödesbegränsningen blir därmed mindre och filtreringsmönstret mer enhetligt. Syntetiska filterelement stöds oftast av ett trådnät som ser till att vecken inte kollapsar.

Smutshållningskapacitet. Detta är ett annat användbart kriterium att tänka på när man utvärderar skillnader mellan filter. Smutshållningskapaciteten är en särskild viktmätning av hur mycket smuts eller partiklar som filtret kan hålla. När maxkapaciteten nås kommer filtrets flödesmotstånd att öka tills det att filtrets huvud börjar avleda och filtreringen upphör. Då måste filtret bytas ut.

För att säkerställa högsta prestanda och maximera komponenternas livstid rekommenderar Tigercat att man enbart använder hydraulfilter från Tigercat. Prata med din Tigercat-återförsäljare för mer information om Tigercats hydraulfilter och möjligheten till Tigercat Fluid Analysis program (TFA – vätskeanalysprogram).

En mikroskopisk bild av syntetiskt material. Det syntetiska filtrets konsekventa struktur har tagits fram för att ge utmärkta filtreringsegenskaper samtidigt som man minimerar flödesstörningarna.

Filter av cellulosamaterial är väldigt inkonsekventa i sin struktur och har därför högre baktryck.

Tigercats filter är noggrant utvalda baserat på kriterier som rör de maskiner de monteras i och filtrens faktiska egenskaper.