Skip to content

EHS: Efficient High Speed Drive (effektiv höghastighetsdrift)

EHS (Efficient High Speed) drift ger automatiskt hög dragkraft eller snabb hastighet beroende på last- och terrängförhålladen och arbetar med maximal effektivitet.

EHS liknar det revolutionära och testade hydrostatiska drivsystemet som Tigercat utvecklade och släppte 1996 med de första lunnarna ur 630-serien.

EHS består av två motorer med variabel slagvolym, precis som Tigercats hydrostatiska standarddrivsystem, som har insignaler till Tigercats fördelningsväxel. Utgångsaxlarna fram och bak är direkt kopplade till fram- och bakaxlarna.

 

Tigercat 632E-lunnare med EHS-drivsystem

Det elektroniskt kontrollerade standard drivsystemet fungerar väldigt bra, men EHS kan ge dragkraft från det djupaste utväxlingsförhållandet som ges i Tigercats fördelningsväxel och ger topphastighet från ytliga utväxlingsförhållanden som finns i standard fördelningsväxeln.

Det har vi lyckats med genom mer sofistikerad datorlogik och förmågan att kunna sätta en av drivmotorerna i vänteläge när det inte behövs mycket dragkraft. I det här fallet riktas pumpflödet till en hydraulisk motor vilket ökar både hastighet vid färd och motoreffektivitet.

Båda hydrostatiska motorerna arbetar under arbetsförhållanden som kräver mycket dragkraft. När mindre dragkraft krävs – som t.ex. vid färd utan last eller med last på platt terräng – riktas pumpflödet till en motor för snabbare hastighet.

Tigercat erbjuder EHS som standard i 610C och 615C. WideRange finns som alternativ för lunnarna 620D och 620E.

 

 

Relaterade videor