Skip to content

Tigercat Power

Tigercats FPT-motor – globala lösningar Tier 2 och Tier 4 . Enkelhet, tillförlitlighet och hög prestanda.

Tigercat FPT Tier 2- och Tier4-motorer ger snabb belastningsrespons, låga driftskostnader och en hög effekttäthet i kombination med en utmärkt bränsleekonomi. Andra generationens common rail-bränsleinsprutningssystem ger topprestanda vid de mest krävande tillämpningar.

Tigercat FPT Tier 4f utsläppsteknik är enkel och pålitlig. Konfigurationen Tier 4f uppfyller utsläppskraven utan komplexa tilläggskomponenter. Nyckeln är det patenterade efterbehandlingssystemet med selektiv reduktionskatalysator (SCR).

Tigercats FPT-motorer erbjuder förbättrad tillförlitlighet och lägre underhållskostnader på sikt. – det självklara kraftvalet för skogsbruksverksamhet och industriella terrängapplikationer.

Enkel Tier 4f-teknik

Tigercat FPT-motorer uppfyller de stränga kraven för Tier 4 utsläppsnivåer utan behov av en turboladdare med variabel geometri, EGR-system, kylsystem med högre kapacitet, insugsspjällhus eller dieselpartikelfilter. Ingen ”reagens” krävs.

Dessutom levererar motorserien bevisad tillförlitlighet samt ger lägre underhållskostnader på sikt.

Det mesta av den nya avgasreningsutrustningen finns i avgasröret eller efterbehandlingssystemet. Den viktigaste komponenten är den selektiva katalytiska reduktionen (SCR) som konverterar de skadliga beståndsdelarna i avgasflödet till vatten, kväve och koldioxid.

Det enda föraren behöver göra för att SCR-systemet ska fungera är att fylla tanken för dieselavgasvätska (DEF).

Illustration av Tigercat-motor

Tigercats FPT Tier 4-lösning använder sig av enklare teknik och färre komponenter än konkurrerande Tier 4-motorer.

Tigercat Power Tigercat Support

Tigercat power, Tigercat support

Den största fördelen för ägare av Tigercat-maskiner är att Tigercats serie FPT-motorer Tier 2 och Tier 4f stöds fullt ut av Tigercat, inklusive alla delar, service, garanti och teknisk support.

Relaterade videor