Turnaround

Med Turnaround kan föraren köra med klingan eller gripen framåt och med full kontroll över alla funktioner. Hela hastighetsomfånget och maximal dragkraft finns tillgänglig i båda riktningar.

Alla Tigercats lunnare är utrustade med en revolutionerande förarhyttdesign. Turnaround, ett roterande säte med två lägen, är standardutrustning i hela sortimentet av lunnare.

Tigercats Turnaround-säten snurrar utan problem, och kan låsas fast i antingen fram- eller bakläge. När sätet är vänt bakåt har föraren full kontroll över maskinens funktioner, inklusive körkontrollerna. Styrfunktionen kontrolleras via en joystick som finns på armstödet istället för med en ratt. Det sätter föraren i en säkrare, bekväm och ergonomisk sittposition.

Turnaround 630E

Med Turnaround har fram och bak blivit meningslösa begrepp. Tack vare Tigercats avancerade hydrostatiska driftteknik kan föraren köra bekvämt med i hastighetsomfånget som finns tillgängligt med antingen klinga eller grip fram. Föraren har full kontroll över maskinens funktioner i båda säteslägena.

Turnaround på insidan

I och med analyser på lunnarnas arbetscykler och ergonomin i förarhytten, förväntar sig Tigercat en omfattande förminskning av förarutmattning och belastning på nacke och övre rygg, speciellt inom tillämpningar där det krävs att föraren kör långa sträckor till kalhygget baklänges och när föraren måste plocka upp flera travar för att bygga ihop en tillräckligt stor last.

Fördelarna med Turnaround

Reducerad belastning på nacken. Du förhindrar skador med nacken vänd bakåt när du åker på knölig terräng. Med Turaround är ryggraden rak och knölar på vägen är enklare för kroppen att absorbera. Förare som använder Turnaround rutinmässigt har berättat för oss att de mår bättre i slutet av dagen.

Snabbare vändningar och reducerad bränsleförbrukning. Istället för att göra U-svängar eller en 3-punktssvängning behöver föraren bara skyttla fram och tillbaka från avlägget till kalhygget utan att behöva vända på maskinen.

Utför avläggsarbeten utan problem.

Klara av tuff terräng utan problem.

Plocka upp flera travar snabbare.

Det är en fördel i tillämpningar med griplastare där maskinen måste hållas på en matta eller i gallringstillämpningar där lunnaren måste färdas längst med en trång korridor. Båda arbetena för lunnare kräver långa resor baklänges.

Turnaround användas till sin fulla potential och utökar lunnarens kapacitet. Tänk vad Turnaround kan göra för dig.

 

Turnaround-logotyp

Relaterade videor