Skip to content

Stor investering i ny Tigercat-produktionsanläggning

Torsdag den 23:e juli öppnade Tigercat dörrarna för allmänheten till sin produktionsanläggning för 12 miljoner dollar för att stolt visa upp sin nya ultramoderna tillverkningsanläggning.

Flera hundra personer, inklusive Tigercats medarbetare och deras familjer gick en tur i den 11 800 m2 stora byggnaden i Paris i Ontario, Kanada, ungefär 100 kilometer sydväst om Toronto.

“Tigercat är ett växande globalt företag och denna investering för att expandera vår produktionsförmåga är en viktig signal om våra åtaganden mot kunderna och för att ge dem bättre service”, konstaterar VD Tony Iarocci, som var Tigercats första medarbetare när bolaget startade 1992.

Tigercat har nu nio anläggningar i södra Ontario, ett stort distributions- och utbildningscenter i Georgia, en försäljnings- och distributionsanläggning i Sverige och ett återförsäljarnätverk som spänner över hela jorden, inklusive de skogsrika regionerna i Nordamerica, Sydamerika, Australien/Asien, Afrika, Europa and Ryssland.

Den nya anläggningen kommer att inrymma produktion av svängmaskiner och kapredskap för kortvirke, inklusive 200-seriens lastare och 800-seriens fällare-läggare med band, skördare och timmerkranar.

Byggnaden har takfönster med ljussensorer och fönster i fabriksportarna samt rörelsedetektorlampor för att spara energi. Byggnadens tak är ett vitt gummimembran som reflekterar UV-strålar och bidrar till att sänka uppvärmnings- och kylningskostnaderna. Det finns sex traverskranar i varje fabrikshall med utrymme för fler om nödvändigt. Specialbetong har använts till golven för att kunna bära upp maskinerna som ska tillverkas i anläggningen.

“Vi exporterar sjuttiofem procent av det vi producerar, säger Tigercats VD Tony Iarocci, “Tigercat har tillverkat över 16 000 Tigercat-maskiner och i en tid av ekonomisk instabilitet har bolaget lyckats vinna marknadsandelar. Det enda som hejdade bolaget var kapaciteten att producera ännu fler maskiner. Efterfrågan fanns där förra året och vi kunde ha tillverkat mer, och framöver kommer vi kunna göra det”, förklarar Iarocci.