Skip to content
Tigercat har 1 500 personer anställda vilket är långt fler än den lilla grupp individer som 1992 designade och konstruerade den första 726 fällaren-läggaren. Tigercat-teamet är företagets största tillgång.

Precis som slutanvändare, leverantörer och återförsäljare betraktas Tigercats anställda som affärspartners.

Eftersom de är befriade från en massa regler och komplicerade ledningsstrukturer är Tigercats anställda mycket kundorienterade och behöriga att snabbt lösa problem. Tack var detta utmärker sig Tigercats verksamheter genom anmärkningsvärd lyhördhet, flexibilitet och skicklighet.

Tigercats produktutveckling är kunddriven och fältforskningen är av största vikt för utvecklingsprocessen. Designers, tekniker och administrativ personal besöker ofta skogsavverkningsplatser och professionella skogsavverkare kommer ofta till Tigercats fabriker. Det finns inget motstycke i branschen för detta öppna samarbete mellan Tigercats designers och professionella skogsavverkare samt den ständiga kontakten med slutanvändarna. Denna process säkerställer att Tigercats produktutveckling är snabb, lyhörd och i linje med skogsavverkarnas nuvarande och framtida behov

Tigercats folk: en man står stolt framför en maskinkomponent som inte är klar i en fabrik. Han bär skyddsglasögon och håller en svetshjälm i ena handen och svetshandskar i den andra.