Tigercat har över 1300 anställda vilket är långt fler än den ligga grupp individer som 1992 designade och konstruerade den första 726 fällare-läggaren. Tigercat-teamet är företagets största tillgång.

Precis som slutanvändare, leverantörer och återförsäljare betraktas Tigercats anställda som affärspartners. Folket på Tigercat Tigercat anställda är mycket kundorienterade och behöriga att snabbt lösa problem eftersom de är befriade från en massa regler och komplicerade ledningsstrukturer. Tack var deta utmärker sig Tigercats verksamheter genom anmärkningsvärd lyhördhet, flexibilitet och skicklighet. Tigercats produktutveckling är kunddriven och fältforskningen är av största vikt för utvecklingsprocessen. Designers, tekniker och administrativ personal besöker ofta skogsavverkningsplatser och professionella skogsavverkare kommer ofta till Tigercats fabriker. Det finns inget motstycke i branschen för detta öppna samarbete mellan Tigercats designers och professionella skogsavverkare samt den ständiga kontakten med slutanvändarna. Denna process säkerställer att Tigercats produktutveckling är snabb, lyhörd och i linje med skogsavverkarnas nuvarande och framtida behov