Skip to content

Tigercat lanserar LogOn

Tigercat är glada att kunna annonsera lanseringen av LogOn, ett kraftfullt informationssystem ombord som ger dig de data du behöver för att optimera maskinens prestanda och minska driftsstopp.

Nu kommer användare enkelt åt verktyg för detaljerade maskindata och diagnostik på arbetsplatsen, inklusive mekaniska parametrar, bränsleekonomi, mätetal för prestanda, servicekoder, servicehandböcker, m.m. Användarna har åtkomst till detaljerade felkoder och kan importera viktig felsökningsinformation på plats för att säkerställa att rätt sak åtgärdas vid första försöket.

“LogOn är ett värdefullt nytt verktyg som tillhandahåller viktiga maskindata på plats”, säger projektchefen för telematik, Irfan Zardadkhan. ”Användare kommer enkelt åt systemet via Tigercats mobilapp när de befinner sig inom några meter från maskinen.”

Användaren öppnar Tigercats mobilapp på sin smartphone, trycker på ikonen LogOn™ och ansluter till systemet via dess säkra WiFi-hotspot. Därifrån har användaren åtkomst till detaljerade aktivitetsscheman, stamantal och produktionsvolym. viktiga felorsaker och reparationsinformation samt användnings- och servicehandböcker. Inga elektroniska verktyg eller sladdar behövs.

LogOn-systemet samlar automatiskt data och tillhandahåller omfattande inbyggd rapportering och analyser. Ingen förarutbildning krävs.

Dessa data visas i ett lättanvänt mobilgränssnitt. Ingen mobiltäckning krävs. Ett satellitmodem (tillval) kan användas för att ge täckning på världens mest avlägsna platser.

LogOn finns som standard på alla Tigercat-maskiner 2020.

Gå till www.tigercat.com/telematics för mer information.

 

Tigercat lanserar LogOn. Grafisk bild av en maskin med en WiFi-symbol ovanför, en pil pekar på en mobiltelefon och en surfplatta.