Skip to content

Tigercats rivarmaskiner i Sverige

Tigercats skogsbruksmaskiner är väl lämpade för krävande markrivningsuppgifter.

PARIS ONTARIO, 10 FEBRUARI, 2009 Svenska markrivarentreprenörer väljer superkraftiga Tigercat-maskiner för att klara krävande uppgifter i brant och bergig terräng. Skotaren 1075B och 625/635-serien med sexhjulsdrivna lunnare är speciellt lämpliga för extrema förhållanden.

De breda 20-tons boggiaxlarna reducerar avsevärt marktrycket när de är försedda med band och förbättrar resultatet på branta sluttningar, samtidigt som de minskar förarens exponering av vibrationer och stötar från stenar och stubbar.

Markrivning är extremt krävande för traktorn och anses som en av de mest krävande skogsbruksuppgifterna eftersom driftcykeln är nästan 100 %. Dessutom, eftersom rivningsarbetet görs i ett radmönster, har operatörerna väldigt små marginaler när det gäller att undvika hinder. Till skillnad mot vissa utrustningstillverkare, erbjuder Tigercat samma garanti för rivarenheter som de gör för vanliga lunnare eller skotare.

Tigercat har sålt ett antal fordon i Sverige baserade på skotaren 1075B och lunnaren E625C. Läs gärna huvudartikeln Tackling the Tough Stuff in Sweden, Between the Branches, från november 2008 för ett utförligt reportage.

Om Tigercat

Tigercat Industries utvecklar och tillverkar högkvalitativ skogsbruks- och terrängutrustning med produktionsanläggningar i Kanada och Sverige samt global distribution. Det breda skogsbrukssortimentet omfattar kompletta helträds- och kapande skördarmaskiner.