Skip to content

Video med skördaren 1135: Gallringsarbete i bestånd

Skördaren 1135 arbetar med trånga gallringsarbeten av ett bestånd i Sverige. Dessa är de första två 1135-skördarna som någonsin har producerats av Tigercat.

Ladda ned i HD

Ladda ned för mobil