Skip to content

1135 hjulgående skördare: slutavverkning på vindfälle

En Tigercat 1135 hjulgående skördare som fäller och bearbetar i en tuff slutavverkning på ett vindfälle i Skottland. Även om den hjulgående skördaren 1135 har utformats för specialgallring är maskinen högst kapabel i en rad olika selektiva och slutavverkningstillämpningar.

Ladda ned i HD