Skip to content

575-skördarhuvud: blandbestånd

Tigercat 575-skördarhuvud på ett Tigercat H855C-fordon i ett blandbestånd i Nova Scotia. E&R Langille Contracting Ltd. äger fyra 575-huvuden. Företaget anger långsiktig uthållighet och möjlighet att ta olika stammar som de primära fördelarna. E&R Langille’s ursprungliga 575 köptes in 2007 och har körts i över 21 000 drifttimmar.

Ladda ner i HD

Ladda ner för mobil