Skip to content

PG Bison talltimmeravverkning: 1075B Skotare och H822C skördare

PG Bison var en av de Tigercat-kunder som presenterades i filmen ”20” från år 2012 som sammanföll med Tigercats 20-års jubileum. Det har gått åtta år sedan PG Bison köpte det ursprungliga Tigercat-skördesystemet. Idag fungerar avverkningen smidigt och effektivt.

Läs hela historien om avverkningen i en avlägsen del av Sydafrika i Between the Branches utgåva 43, juli 2016, PG Bison åtta år senare.

Ladda ner i HD