Skip to content

Skotare

Tigercat skotare, med kapacitet mellan 14 till 25 ton, är utformade för hög produktion och för de lägsta kostnaderna inom världens mest krävande transportområden. Tigercat-skotare är byggda för krävande cykeltillämpningar, tunga laster och utmanade terräng.Finansieringsprogram för skotare. 0,9 % för 36 månader eller 1,9 % för 48 månader. Finansieringserbjudanden är tillgängliga vid godkänd kredit och under en begränsad tid. Erbjudanden kan ändras, förlängas eller upphöra utan föregående meddelande. Endast tillgängligt i USA.