Ett farligt bett

Bränsle eller luft som injiceras under huden under tryck så lågt som 7 bar (100 psi) kan leda till förödande skador eller döden om de inte behandlas omedelbart.T.E.A.M främjar brandsäkerhet

T.E.A.M har producerat en varningsetikett för brandfara och en checklista om brandskydd på en sida. De har dessutom gjort en datorpresentation för utbildning inom brandsäkerhet.