Skip to content

Säkerhet

Arbeta säkert kring maskiner


Laura Rourke, Tigercats säkerhetschef pratar om hur man håller sig säker när man arbeta i och omkring hydrauliskt drivna maskiner.


Thumbnail of Working Safely Around Machines

Förebygga skada vid injicering av vätska


Bränsle eller luft som injiceras under huden under tryck så lågt som 7 bar (100 psi) kan leda till förödande skador eller döden om de inte behandlas omedelbart.


preventing fluid injection injury

Förebyggande av brand i motorns avgassystem


Avgaser från motorn och trä är ingen bra kombination. Lär dig att minimera risken för brand orsakad av motoravgaser.


Skötsel av fönster


Hur man inspekterar och underhåller polykarbonatfönster för att säkerställa kontinuerlig operatörssäkerhet i hytten.


cab interior, window care

T.E.A.M främjar brandsäkerhet


T.E.A.M har producerat en varningsetikett för brandfara och en checklista om brandskydd på en sida. De har dessutom gjort en datorpresentation för utbildning inom brandsäkerhet.


Säkerhetsmedvetande vid åskväder


När molnen rullar in…