Skip to content

Tigercat upphör med export till Ryssland

Tigercat ställer in alla produktleveranser till Ryssland.

Som ett resultat av Rysslands invasion av den självständiga staten Ukraina och det resulterande katastrofiska antalet förlorade liv tog Tigercat den 25 februari beslutet att stoppa alla leveranser av färdigt gods och reservdelar till Ryssland.

Tigercat beklagar att återförsäljare och slutanvändare i Ryssland, som driver fredlig verksamhet och inte utgör någon del i denna förödande konflikt, blir lidande som ett resultat av detta beslut. För närvarande finns ingen tidslinje eller uppfattning om när leveranser till Ryssland kan återupptas.