Skip to content

Förebygga skada vid injicering av vätska

Bränsle eller luft som injiceras under huden under tryck så lågt som 7 bar (100 psi) kan leda till förödande skador eller döden om de inte behandlas omedelbart.

Förare och underhållstekniker av utrustning för terräng- och skogsarbete är vana vid att hantera de uppenbara farorna med snurrande sågar och fallande trädgrenar, men kanske är mindre bekanta med en allvarlig fara som kan leda till förödande skador eller döden – skador från högtrycksinjektion.

Med tung utrustning är det största hotet hydrauliska läckor med högt tryck. En liten skada eller ett minimalt hål i en hydraulisk ledning eller en felande koppling kan släppa från sig hydraulisk vätska i en nästan osynlig ström på över 200 bar (3 000 psi). Om tekniker eller förare söker efter en läcka med sina händer eller undersöker något annat problem kan de känna ett stick som liknar det från en insekt eller från en vass tråd och till en början tänka att det inte är så farligt.

 

 Själva vätskan kan orsaka allvarliga vävnadsskador beroende på typ, men trycket i sig kan orsaka snabb svullnad i isolerade delar av lemmen och leda till smärtsamma skador på senor, artärer, nerver och muskler.

 

Skadan kanske inte ens ser speciellt allvarlig ut – bara ett litet sår eller rött märke som efter ett insektsbett. Mekaniker får trots allt skrapsår och knölar på händerna och getingar kan bygga bo i maskiner som finns i skogen. Men inom några timmar kommer skadan att orsaka olidlig smärta och kräva omedelbar och specialiserad kirurgi. Ju längre akutbehandlingen fördröjs desto större är risken för permanenta skador såsom förlust av fingrar, hela handen eller dödsfall.

En tekniker som söker efter läckor med hjälp av en bit kartong.

En tekniker som söker efter läckor med hjälp av en bit kartong.

Det som händer är att högtrycksvätskan sprutas in djupt under huden, in i blodomloppet, musklerna och senorna. Själva vätskan kan orsaka allvarliga vävnadsskador beroende på typ, men trycket i sig kan orsaka snabb svullnad i isolerade delar av lemmen och leda till smärtsamma skador på senor, artärer, nerver och muskler. Hydraulikvätska eller bränsle som kommer in i blodomloppet kan snabbt leda till döden eftersom den mänskliga kroppen inte har något skydd mot det. Och som om det inte vore tillräckligt kan bakterier drivas djupt in i såret och orsaka allvarliga infektioner. Endast specialiserad kirurgi som utförs mycket snart efter skadan kan förhindra permanent handikapp.

Alla som arbetar omkring hydrauliska maskiner måste känna till följande säkerhetsåtgärder:

Företag och återförsäljare som arbetar med tung utrustning bör, förutom att utbilda tekniker och förare, ta fram planer för hur injektionsskador ska hanteras. Lokala vårdinrättningar ska informeras så att de kan se den här sortens skador (som kräver specialistbehandling) och det ska finnas evakueringsplaner på plats för den personal som arbetar på avlägsna platser. Säkerställ att säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla vätskor som används (hydraulikvätska, bränsle, färg, o.s.v.) finns lätt tillgängliga och ges till akutvårdspersonalen. Om en olycka skulle hända måste skadade arbetare föras till sjukhus så snabbt som möjligt eftersom tiden är avgörande. De måste opereras omgående för att lätta på trycket och få bort det injicerade ämnet från såret. Både den drabbade och personalen på akutmottagningen kan ibland vara tveksamma till att utföra detta steg eftersom skadan utåt sett ser väldigt liten ut, men det är av största vikt att sådana här skador behandlas som omedelbara kirurgiska akutfall.

Även om den här artikeln har fokuserat på farorna med skador orsakade av hydraulikvätska är det också viktigt att komma ihåg att injektionsskador kan ske med alla substanser under ett såpass lågt tryck som 7 bar (100 psi) – t.o.m. vatten eller luft. Många vanliga verkstadsaktiviteter såsom högtryckstvätt, målning, borttagning av skräp med tryckluft och användandet av en högtryckssmörjpistol kan också leda till injektionsskador.

Bär alltid korrekt skyddsutrustning för det jobb som utförs och ta ansvar för din och dina medarbetares säkerhet. Akta dig för bettet!