Skip to content

Informationssystem

Tigercats informationssystem strömlinjeformar drifthantering och skapar en grund för sunt beslutsfattande.

Tigercats tekniska informationslösningar utvecklas och förbättras hela tiden. Informationssystem kan hjälpa till att hantera driften bättre, uppmuntra teammedlemmarna att lösa problem och öppna tydliga kommunikationskanaler mellan avverkningsplatsen, kontoret och er Tigercat-återförsäljare.

Se de data som spelar roll

Hantera en maskin eller en stor geografiskt utspridd utrustningsflotta som används av flera arbetslag. Med anpassad rapportering och möjligheten att skapa e-post och SMS-aviseringar har du full kontroll över de data som spelar roll för dig. Tigercats informationssystem arbetar tillsammans för att ge klarhet så att du kan se ögonblicksbilder och produktionstrender, maskinhälsa och geografisk information.

Strömlinjeforma driften, förbättra effektiviteten

Organisera dina maskiner i arbetslag och använd aktivitetsanalys för att hitta flaskhalsar. Få diagnostiska varningar och vidta åtgärder genom felsökning och testning steg för steg. Kommunicera viktig information till din återförsäljare för att säkerställa att serviceteknikern kommer till din arbetsplats utrustad med rätt kunskap och de reservdelar som krävs.

Related Content

loader-icon

Felsökning. Hjälp din återförsäljare att hjälpa dig


Inom skogsarbete, precis som i alla andra verksamheter, är tid pengar. När din skogsmaskin har tekniska problem som hotar din avverkningskapacitet är tiden av största vikt.


Dealer service tech troublshooting a problem

Kostnad per producerat ton och telematik


Mer än ett maskinövervakningssystem - telematik är ett affärsanalysverktyg.


Logs