Skip to content

Mer om fett

För att fettet ska kunna utföra sitt jobb ordentligt måste det finnas där och det måste vara rent och av bra kvalitet. Inse vikten av att smörja in maskinerna regelbundet.

– Pierre Fortin, Tigercats servicechef.

Varje arbetsdag, minst en gång om dagen, måste någon se över dina maskiner och injicera lite av det där kletet som kallas för fett i alla rörliga leder. Det kan vara kul när du smörjer in din nya maskin för första gången. Det ger dig chansen att se det nya odjuret på nära håll.

En förare som utför regelbunden smörjning av en Tigercat-maskin.

Regelbunden smörjning pressar även ut det gamla fettet liksom de föroreningar som samlats i det.

Nästa dag har den förlorat nyhetens behag och att smörja in besten blir inget annat än en daglig rutin. Vi lever på 2000-talet och vi kan sätta igång sprinklersystemet och förvärma ugnen från våra iPhones. Varför måste vi då själva smörja bultförband och lager som om vi levde på 1800-talet? Här kommer några riktigt bra anledningar till varför regelbunden smörjning är det mest effektiva sättet att få rörliga leder på tunga maskiner att hålla längre.

Fett av bra kvalitet kan ta det höga tryck som associeras med skogsarbete och håller sig på plats mellan delar som utsätts för väldigt tunga laster där det håller dem borta från varandra för att förhindra det slitage som annars uppstår när metalldelar skaver mot varandra. Fett fungerar också som stötdämpare och skyddar metallen på axlar och bussningar vid de tillfällen som föraren säger “Hoppsan!” Men för att fettet ska kunna utföra sitt jobb måste det finnas där och det måste vara rent och av bra kvalitet.

Det måste finnas där

Om det går för lång tid mellan smörjningarna kommer lederna att bli torra och metallkomponenterna kommer snabbt att ta skada. Några få små rörelser i en torr led kan orsaka irreparabla skador, särskilt i de fall då en maskin används i arbeten med mycket hög frekvens, som t.ex. kortvirkesskörd med en fällare-läggare. I fall som detta kanske normal smörjning med åtta timmars mellanrum inte är tillräcklig och bultförbanden på sågaggregatet och kranarmen kan komma att bli farligt nära att torka ut. Det rekommenderas därför att smörja sådana lederna som utsätts för höga arbetscykler oftare än så.

Det måste alltid vara rent

Om man inte är noggrann vid rengöring av nipplarna innan fettet pumpas in kommer smutsen som sitter på smörjnippeln att tryckas in i leden. Blandningen av fett och smuts kan skrapa mot metallytor precis som polerpasta skulle göra, vilket leder till att metallkomponenterna slits ut i förtid.

Smuts kan också ta sig in i fettlederna runt axlarna och ta sig in mellan axlarna och bussningarna. Vissa fettleder är förseglade för att förhindra denna typ av föroreningar, medan andra inte är det. Det är viktigt att veta vilka leder i dina maskiner som är mottagliga för förorening. Dessa specifika leder bör smörjas mer frekvent och mer fett än normalt för att få bort dessa slipande föroreningar från leden.

Moderna skogsavverkningsmaskiner av god kvalitet är mer produktiva och klarar av fler arbetscykler under en given tidsperiod än någonsin förr vilket gör det ännu viktigare att använda fett av bra kvalitet. Tigercat har alltid rekommenderat litiumbaserat fett med minst 3 % molybdendisulfid på alla bultförband. Den här typen av fett är vattentålig och bryts inte ned under det extrema tryck som lagertapparna utsätts för under de krävande arbetscyklerna.

Tigercat skogsbruksfett för tung drift

De flesta bolag som tillverkar oljeprodukter erbjuder litiumbaserat fett av bra kvalitet som kan användas på Tigercat maskiner, men vissa är bättre än andra. För att göra valet enkelt erbjuder Tigercat sitt eget märke av litiumkomplexbaserat fett med 3 % molybdendisulfid, särskilt framtaget för krävande arbetscykler.

Närbild av ett smort område på maskinen.

Tigercats märke för litiumkomplexbaserat fett med rätt mängd molybdendisulfid är särskilt framtagen för krävande arbetscykler.

Litiumkomplexbaserat fett delar många egenskaper med litiumtvålfetter. Den viktiga skillnaden är dock att droppunkten är högre, vilket gör det möjligt för litiumkomplexbaserat fett att fungera i högre temperaturer. Droppunkten ligger högre än litiumtvålfetternas eftersom den innehåller en förtjockande komponent som heter komplexbildningsmedel.

Litiumkomplexbaserat fett har också förmågan att bibehålla sin konsistens när den utsätts för höga mekaniska skjuvkrafter. Ett högre innehåll av Moly (3–5 % molybdendisulfid) innebär att Tigercats tåliga skogsbruksfett kan utstå extremt tryck utan att brytas ned. Nu när du vet att du förlänger din maskins livstid kanske nästa smörjning känns lite mer lönsam, även om du inte ska segla på det Egeiska havet.