Skip to content

Espar Coolant Heater – viktiga inställningar för snabbstartstimer

Denna video visar några viktiga installationsförfaranden för Espar Coolant Heater EasyStart-timern. Se hur du hittar servicemenyn, ställer in språk och nedre spänningsgräns, samt hur du avgör om den programmerade tiden är önskad starttid eller avgångstid och hur du ändrar denna inställning.