Skip to content

Första 1165-skördaren i Sverige

Den svenska entreprenören och Tigercat-kunden sedan länge delar sin åsikt om skördaren 1165.

Mats och hans tre förare. (V-H) Mats Bergström, Bosse Norman, Mats Danielsson och Kristian Nilsson.

Mats och hans tre förare. (V-H) Mats Bergström, Bosse Norman, Mats Danielsson och Kristian Nilsson.


Mats Danielsson grundade MD-Skog AB 2005 och började som skotarentreprenör. Han har ägt och kört fem Tigercat-skotare under åren – en 1055B, två 1075B-modeller och två 1075C-modeller. Idag har han ett komplett avverkningssystem som består av en 1165-skördare utrustad med LogMax 6000V och en Tigercat 1075C-skotare. MD-Skog är kontrakterade av StoraEnso.

Mats och hans tre anställda är aktiva i centrala Sverige, i området omkring Borlänge. Maskinerna körs i dubbla skift, cirka sexton timmar per dag i blandad tall- och granskog med ett genomsnitt på 0,35 m3 per stam (ca. 0,3 ton). Mats producerar sågtimmer och massaved med ett tiotal produkter totalt och en årlig volym på 100 000 kubikmeter (85 000 ton). Hans avverkningssystem måste vara mycket flexibelt för både gallring och slutavverkning i alla terränger, inklusive branta sluttningar.

I januari 2021 har 1165 uppnått 1100 timmar. Enligt Mats: ”Vi har väntat på att Tigercat ska släppa en skördare som är stor nog för vår verksamhet i många år. Vi har ägt en Tigercat sen 2010 då vi köpte 1075B. Vi har väldigt bra erfarenheter av Tigercats skotare. De är väldigt pålitliga.” Mats säger att skördaren – försedd med Tigercats wideRANGE®-transmission – har tillräcklig dragkraft för den terräng han normalt arbetar i.


Skördaren 1165 med Tigercat-skotaren 1075C arbetar i bakgrunden.

Mats skördare 1165 med Tigercat-skotaren 1075C arbetar i bakgrunden.


Mats nämner att förarens sikt är en stor fördel med maskinen. Detta i kombination med den utmärkta stabiliteten hos 1165 gör den mycket fördelaktig för förarna. ”Förarna har aldrig kört en så stabil maskin. Med sådana stabila maskiner blir förarna med bekväma och avslappnade.”

1165 skördare

Skördaren måste vara flexibel för både gallring och slutavverkning i alla typer av terräng.


Förarna rapporterar också att Tigercats ER®-kran är riktigt stark. ”Förarna uppskattar att ledningarna är dragna över kranen. Det resulterar troligen inte i ökad produktion på kort sikt, men förarna anser att kranen är mycket starkare och mer pålitlig jämfört med andra märken med parallella stag.” Mats kommenterar att hittills har den totala mekaniska pålitligheten varit väldigt bra.


 


Related Content

loader-icon

Tigercat släpper den hjulgående skördaren 1165


Tigercat presenterar den högt efterlängtade hjulgående skördaren 1165.


Skördaren 1165 i Sverige


Tigercat-skördaren 1165 arbetar tillsammans med Tigercat-skotaren 1075C i Sverige.


Relaterade produkter