Skip to content

Montering av maskiner flyttas

Tigercat flyttar montering av hjulskotare och -skördare avsedda för Europa till Kincardineshire, Skottland för ökad effektivitet.

I ett försök att förbättra servicen och minska kostnaderna inom den europeiska marknaden har Tigercat officiellt flyttat monteringen av hjulgående skördare och skotare från den något avlägsna Tigercat-anläggningen i Hede i Sverige till en nybyggd monteringsanläggning i Kincardineshire, Skottland.

Den här flytten är ett ytterligare steg i processen att öka Tigercat:s närvaro i västra Europa och Skandinavien. Den befintliga anläggningen i Hede kommer att användas som Tigercat:s svenska försäljningskontor, serviceanläggning och reservdelslager. Dessutom har Tigercat strategiskt utplacerad försäljningspersonal och servicetekniker i andra skogsregioner i Sverige.

Flytten av monteringen av skördare och skotare till Skottland kommer att minska transportkostnaderna för både komponenter och slutmonterade maskiner. Den nya anläggningen är strategiskt placerad för att betjäna både västra Europa och Skandinavien.