Skip to content

Lunnargruppen expanderar och omorganiseras

Fortsatt tillväxt i maskinleveranser kombinerat med aggressiv nyproduktutveckling och expansion av de interna utvecklingsansträngningarna för Tigercats drivlinekomponenter, har resulterat i en expansion av Tigercats lunnargrupp.

Eftersom produkttillverkningen av drivlinan äger rum vid MacDonald Steels anläggning på Avenue Road, har den tekniska utvecklingen av axlar och växellådor, liksom den avancerade teknik- och produktutvecklingen för lunnare också förflyttats till Avenue Road. Produktchefen för lunnare Shawn Pette behåller ansvaret för all lunnarteknik, men har flyttat med gruppen för komponentutveckling för drivlinor och avancerad teknik, och kommer fokusera sina ansträngningar på den nya platsen. Gruppen inkluderar Ken Shantz, Jason Schneider, Ben Blackman och Nathan Henry.

Jeremy Piercy, som rapporterar till Shawn, har fått rollen som gruppledare för den nuvarande lunnarproduktserien och koordinerar aktiviteterna hos ingenjörsteamet på Tigercats Savage Drive-anläggning. Detta arbete består av konstruktion av lunnare, förbättringar och förfining av produkter, samt utveckling av lunnarbaserade industriella produkter för terrängbruk, såsom sprejare och fordon för höjdredskap. Gruppen, som består av Mansour Moshiri, Dan Gordon, Henry Nymann, Iryna Chorna, Dean Simon och Andrew Franklin, bidrar även med teknisk expertis till produktions-, försäljnings- och serviveavdelningarna. Kevin Henson, också medlem i lunnarteknikteamet, är fjärrplacerad och kommer att arbeta med båda grupperna