Skip to content

Ny TPO: Vinst för återförsäljare och kundbas

Efter två års arbete, har Tigercats tekniska publikationsavdelning släppt den nya och spännande Technical Publications Online (TPO).

— Chris McMillan, teknisk illustratör

Genom att använda EzParts programvara finns nu Tigercats katalog för reservdelar tillgänglig för återförsäljaren online, med många användbara funktioner som är till fördel för återförsäljaren och i slutändan även kunden. Ju mer information som Tigercat-återförsäljare har tillgänglig desto bättre service kan Tigercats-kunder få.

Utbildningssessioner ägde rum för att utbilda återförsäljarna i det nya TPO-reservdelssystemet. En grupp människor sitter runt ett konferensbord och tittar på en man som förklarar en PowerPoint.

Utbildningssessioner ägde rum för att utbilda återförsäljarna i det nya TPO-reservdelssystemet.

För flera år sedan lyckades personalen för tekniska publikationer i samarbete med IT konvertera katalogerna till digitalt format och göra dem tillgängliga online för alla Tigercat-återförsäljare. Konverteringen gjorde det möjligt för återförsäljare att söka efter specifika sidor och serienummer utan att behöva söka igenom tjocka böcker. Även om formatet fungerade bra i många år var det dags att ta det till en ny nivå.

2012 bestämde Tigercat sig för att köpa programvaran EzParts och började integrationen av katalogen för reservdelar i det nya systemet. Innan TPO-systemet online släpptes officiellt till alla återförsäljare valde chefen för reservdelar, Brian Jonker, BC-leverantören Parker Pacific för att testa de nya online systemen för att få återkoppling. Tolv platser använde mjukvaran under cirka nio månader och gjorde det möjligt för Brian och mig att samla ihop återkoppling och göra ändringar som skulle vara till fördel för våra användare.

Nästa utmaning var att utbilda våra återförsäljare i TPO. Två framgångsrika utbildningssessioner ägde rum, en för Tigercats kanadensiska återförsäljare och en för amerikanska återförsäljare. Brian ansåg att utbildningssessionerna var värdefulla, inte bara för våra återförsäljare, utan också för Tigercats avdelning för reservdelar. “Det är en bonus att personal från vår avdelning för reservdelar får träffa människor som de har daglig kontakt med på de här utbildningssessionerna. De tillbringar tid med varandra och bygger starkare förhållande som kunden drar fördel av. Alla har en bättre förståelse för att vi alla arbetar tillsammans och att vi delar samma mål.”

Tidigt i september hölls det en utbildningssession om TPO i Kamloops, BC, där 25 anställda från hela provinsen deltog. Följande vecka hölls en annan utbildningssession hos en återförsäljare i Tigercats lokaler i Ailey, Georgia. Steve Barrow, rådgivare för kundsupport på Tidewater Equipment deltog på utbildningssessionen och var tacksam för att vi tagit oss till Georgia och sa, “Lektionen var informativ och hjälpte våra anställda som har hand om reservdelar att använda det nya TPO-systemet. De lärde oss hur vi ska navigera på sajten och gjorde det mycket enklare att använda och förstå den. Länkarna på sidan för reservdelar var mycket användbara. Utbildningspersonalen presenterade informationen på ett mycket bra sätt.”

Illustration av delar.

Illustrationen för reservdelar använder så kallad “hot spot”-bildtext som länkar till listan av reservdelar.

Det är mycket enklare att hitta reservdelar med serienummer på kundens specifika maskin eftersom irrelevanta sökresultat försvinner och enbart information för den specifika maskinen visas. Eftersom Tigercats återförsäljare nu är utbildade och informerade om hur det nya systemet fungerar kommer det att gå mycket snabbare att hantera beställningar av reservdelar. Personal hos återförsäljaren som har hand om reservdelar kan snabbt, enkelt och effektivt söka efter lager- och prisinformation. Således kan informationen skickas tillbaka till kunden snabbare.

TPO har visat sig vara ett värdefullt verktyg för Tigercats återförsäljare och kunder, men vi har precis börjat implementera alla funktioner som finns tillgängliga. De kommande månaderna kommer våra återförsäljare att kunna kontrollera tillgänglighet, inte bara i vårt lagerhus i Brantford, men också i vårt lagerhus i Georgia. Genom integration med vårt ERP-system, kommer tillgänglig mängd samt pristillägg och ändringar att uppdateras live. “TPO kommer att göra alltmer information tillgänglig för våra återförsäljare,” kommenterar Brian. “Det kommer att ge dem information som de annars skulle behöva fråga oss om. Genom att ge mer information, bättre funktionalitet och en mer hanterbar sida kommer det bli möjligt för dem att vara självständiga, vilket i sin tur ger Tigercat mer tid åt att handskas med andra utmaningar som våra återförsäljare och kunder möter.”