Skip to content

DÖRRARNA ÖPPNA PÅ VID GAVEL

Tigercat firar färdigställandet av den nya produktionsanläggningen med öppet hus och grillfest.

Torsdag den 23 juli öppnade Tigercat dörrarna till sin 12- miljonerdollarsanläggning för produktion. Flera hundra personer, inklusive Tigercats medarbetare och deras familjer avnjöt en lunch fick en tur i den 11 800 m2 stora byggnaden i Paris i Ontario, Kanada, ungefär 100 kilometer sydväst om Toronto.

BTB 41: 160-Öppet-hus-grupp-foto_c-web

“Tigercat är ett växande globalt företag och denna investering för att expandera vår produktionsförmåga är en viktig signal om våra åtaganden mot kunderna och för att ge dem bättre service”, konstaterade VD Tony Iarocci under evenemanget.

Tigercat har nu nio anläggningar i södra Ontario, ett stort distributions- och BTB:41 barn-klättrar-på-hjulutbildningscenter i Georgia, en försäljnings- och distributionsanläggning i Sverige och ett återförsäljarnätverk som spänner över hela jorden, inklusive de skogsrika regionerna i Nordamerica, Sydamerika, Australien/Asien, Afrika, Europa and Ryssland.

Den nya anläggningen kommer att inrymma produktion av svängmaskiner, inklusive 200-seriens lastare och 800-seriens fällare-läggare med band, skördare och timmerkranar, liksom kapredskap för kortvirke. Byggnaden har takfönster med ljussensorer och fönster i fabriksportarna samt rörelsedetektorlampor med variabel belysningsstyrka för att spara energi. Byggnadens tak är ett vitt gummimembran som reflekterar UV-strålar och bidrar till att sänka uppvärmnings- och kylningskostnaderna. Det finns sex traverskranar i varje fabrikshall med utrymme för fler om nödvändigt. Specialbetong har använts till golven för att kunna bära upp maskinerna som ska tillverkas i anläggningen.

BTB 41: igercat öppet hus