Skip to content

OPTIMERING AV KAPACITET

Tigercat fortsätter att expandera och optimera sin tillverknings- och logistikkapacitet för att möta den växande efterfrågan samt kundernas behov. Tre stora expansioner slutfördes nyligen.

63 MORTON AVE, BRANTFORD

I juni år 2015 köpte Tigercat en byggnad på 7 400 m² (80 000 ft²) på andra sidan vägen från Tigercats huvudkontor på 54 Morton Ave. Efter omfattande uppgraderingar öppnades anläggningen i november år 2015 för att tjäna som Tigercats huvudlager för reservdelar, kundservicecenter och anläggning för komponentombyggnad.

Inne i den nya reservdels- och ombyggnadsanläggning på 63 Morton; reservdelslager med hyllor.

Nya delar och ombyggnadsanläggning på 63 Morton.

Ett särskilt team tillbringade fyra månader med att flytta tusentals delar över gatan från 54 Morton Ave till den nya lagerlokalen samtidigt som kundordrar aldrig upphörde att skickas ut. Ombyggnadsavdelningen flyttades också till sitt nya utrymme. Nya kranar installerades och två toppmoderna testceller med hydraulsystem närmar sig färdigställande. Brian Jonker, Tigercats reservdelschef, säger “Det större utrymmet tillsammans med pågående förbättringar inom IT ger oss möjlighet att vara mer effektiva och tillhandahålla service av högre kvalitet samt snabbare reservdelsleveranser till våra kunder.”

54 MORTON AVE, BRANTFORD

Efter att reservdelsteamet flyttade ut från 54 Morton Ave, har anläggningen undergått omfattande förbättringar och uppgraderingar för att förvandla den till Tigercats tillverkningsanläggning för förarhytter. Kontoret kommer att fortsätta att inrymma administrationen och tekniska publikationer. Alla Tigercat-maskinförarhytter kommer att tillverkas vid 54 Morton från rå ståltillverkning till slutlig lackering och installation av inre utrustning. Plug-and-play-hytterna förbättrar den övergripande monteringsprocessen.

Tillverkningsteamet för hytter på 54 Morton Ave i Brantford, ON, en grupp människor står tillsammans i en fabrik.

Hyttmonteringsteamet på 54 Morton Ave.

Investeringarna omfattar en ny 4 000-watts laserskärare, två nya kantpressar och helt ny programmerbar svetsutrustning. En ny blästringsenhet och ett färgsystem som kommer att slutföra ombyggnationen av anläggningen läggs för närvarande till. “Vi har ett fantastiskt team av Tigercat-medarbetare som kommer från andra platser och 54 Morton kommer att bli skyltfönstret för vår slimmade produktionskapacitet,” säger Jason Iles, anläggningschef för hyttillverkningsteamet En mobil svetstillverkning av hytter från Tigercats anläggning i Woodstock, Ontario gör det möjligt för anläggningen att öka sin kapacitet att leverera övre ramar samt underreden för Tigercat-svängmaskiner.

140 CONSOLIDATED DRIVE, PARIS

Eftersom tillverkningen av bandgående maskiner nu har överförts till Tigercats nya anläggning vid 160 Consolidated Drive i Paris, har den tidigare anläggningen för tillverkning av bandgående maskiner vid 140 Consolidated Drive tillägnats åt tillverkning av hjulgående skotare och skördare. Anläggningen har en yta på 3 300 m² (35 000 ft²) och har renoverats och uppdaterats för maximal produktivitet.

Teamet för skotare och hjulgående skördare på 140 Consolidated Drive i Paris, ON.

Teamet för skotare och hjulgående skördare på 140 Consolidated.

“Det nya utrymmet kommer att göra det möjligt för oss att möta ökande efterfrågan samt ge oss möjligheten att hantera framtida tillväxt av Tigercats kortvirkesprodukter,” säger Ken Shantz, anläggningschef vid 140 Consolidated Drive. “Vi kommer att fokusera på att strömlinjeforma monteringen och minska tiden det tar från att bearbeta en kundorder till slutförande av en komplett maskin.” Det nya hemmet för CTL-produkter tillhandahåller också större utrymme för att bygga prototypmaskiner utan att störa standardproduktionen. Skotare och hjulgående skördare tillverkades tidigare på Tigercats anläggning vid 100 Savage Drive i Cambridge, Ontario tillsammans med lunnare i 600-serien. Anläggningen på Savage Drive kommer nu att helt tillägnas tillverkning av lunnare.