Skip to content

PG Bison åtta år senare

BTB återbesöker PG Bison åtta år efter inköpet av fyra Tigercat-avverkningssystem för en ny operation i den avlägsna delen av Sydafrika.

– Paul Iarocci

Många kommer att komma ihåg PG Bison som en av de Tigercat-kunder som presenterades i filmen ”20” från år 2012 som sammanföll med Tigercats 20-årsjubileum. PG Bison är ett stort, vertikalt integrerat Sydafrikanskt företag som ägs av KAP Industrial Holdings, en del av Steinhoff International. Företaget tillverkar och marknadsför timmer, stolpar, träbaserade panelprodukter, dekorativa laminat och solida ytmaterial.

PG Bison köpte fyra Tigercat-system med bandskördare/skotare/lastare år 2008 för att livnära en nybyggd toppmodern spånskivefabrik som konsumerar 1 500 ton fiber per dag och som levereras till sågverket i längder på tre meter.

Stockar i förgrunden leder blicken till en Tigercat 1075B som lyfter en gripklo full av kortvirke till fraktfordonets banke.

PG Bisons senaste skotare, en Tigercat 1075B, har kört 4 900 timmar under sina första fjorton månader.

Den internationella försäljningsrepresentanten Gary Olsen, som är bosatt i Sydafrika och deltog i den ursprungliga inköpsprocessen, berättar att det är lättare sagt än gjort att försöka marknadsföra och sälja livslängd till en kund som en förväntad egenskap hos en specialbyggd skördare. ”Det involverar så många antaganden, variabler och okända faktorer som lätt kan visa att en försäljares argument är osanna under en kort tidsperiod. Men att kunna se maskinerna år efter försäljningen där argumentationen gick igenom är en givande upplevelse som ger Tigercat, återförsäljarna och deras kunder förtroende för att maskinerna kommer att vara så länge som Tigercat säger att de kommer att vara.”

Skotarföraren, Mbhuti Stephen Ndovu, är en av de ursprungliga fem. Han har varit med PG Bison sedan avverkningen började år 2008.

Skotarföraren, Mbhuti Stephen Ndovu, är en av de ursprungliga fem. Han har varit med PG Bison sedan avverkningen började år 2008.

Åtta år senare har dessa originalmaskiner kört uppemot 20 000 timmar var. En av de ursprungliga 1065 skotarna har ersatts med en ny 1075B med högre kapacitet. Annars planerar företaget att renovera den existerande flottan och köra maskinerna betydligt längre då de fortsätter att introducera nya maskiner i blandningen och justera systemen för att uppfylla de nya krav som dikteras av marknadsdynamiken och andra faktorer.

Avverkningschefen Mark förklarar, ”Vi köpte en ny 1075B skotare då vi ville ha den största banken eftersom virket blir lättare. Vi vill också börja att blanda in nya maskiner med de gamla så att vi inte behöver byta alla samtidigt.”

PG Bison har också ändrat fokus sedan år 2012. Efter att ha förutsett en potentiell brist på sågtimmer i Sydafrika, betonar företaget nu gallring för sågtimmer och fäller mindre massaved på sina egna plantager för att garantera att skörden hålls kvar på en hållbar nivå. Faktum är att de försöker få ut 60-70 procent sågtimmerproduktion av massaveden och gallringsarbeten.

Högar med stockar i förgrunden i det storslagna landskapet, en trädlinje skär genom mitten och mjuka moln stryker mot de böljande kullarna bakom trädlinjen.

En perfekt situation: Ett nyligen avverkat område. Skördarförare genomgår utbildning var sjunde månad som fokuserar på fällningsteknik och fällningsmönster.

För att åstadkomma detta – och samtidigt förse bruket med en lämplig produkt – har PG Bison upprättat avtal med andra producenter för handel av sågtimmer mot massaved. Utgående färdiga varor distribueras till olika städer runt om i landet och återresan till Ugie är fylld antingen med stockar eller träflis vilket gör dessa handelsavtal ekonomiskt genomförbara.

En mer erfaren arbetsstyrka

Trots att användningen av maskinerna har varierat genom åren är den aktuella aktiviteten för de ursprungliga (20 000-timmars) skotarna 350 timmar per månad med 85 % maskintillgänglighet. Omsättningen av förare har varit envist hög och förarutbildningarna har slitit hårt på maskinerna Dock är fem av de 25 ursprungliga kärnförarna kvar hos företaget. En stor nyanställning och utbildningsprocess som skedde för fyra år sedan har gett ytterligare sju och totalt tolv erfarna förare – alla från de lokala samhällena i närheten av Ugie och Maclear. Nio av dessa förare växlar mellan de äldre maskinerna.

En lastbilsmonterad Tigercat 220-lastare lastar trä på en timmerbil.

PG Bison använder lastbilsmonterade Tigercat 220 lastare för att lasta kortvirket.

Den nya 1075B skotaren körs i tre skift och används av de tre bästa förarna. En av dem är, Mbhuti Stephen Ndovu, en av de ursprungliga fem. Han tycker om stabiliteten hos de större maskinerna jämfört med 1065 som han körde tidigare. Stephen och de andra två förarna har kört 1075B i 4 900 timmar under fjorton månader. Trots att den körs praktiskt taget 24 timmar om dygnet ser maskinen utmärkt ut.

PG Bison har utvecklat ett mycket detaljerat belöningssystem. Förarna får betalt för produktion ovanpå en grundtaxa för produktivitet. Dock är maskintillgänglighet också en sporre. Till exempel måste 1075B bibehålla en tillgänglighet på över 90 procent för att förarna ska kvalificera sig för den extra produktionsbonusen. Så produktionen kan inte uppnås på bekostnad av maskinskador eller onödigt slitage.

En Tigercat-förare står stolt och leende på banden till sin maskin framför ett vackert landskap med gröna kullar.

En annan av de fem ursprungliga förarna är Moos Mackenzie. Han uppnår 37 kubikmeter per timma vid gallring av områden med massaved.

En annan av de fem ursprungliga förarna är Moos Mackenzie. Han kör en H822C skördare med 18 000 drifttimmar. Vid gallring uppnår han 37 m³ per timme i områden med massaved med en genomsnittlig styckstorlek på 0,19 m³. Maskinen är på sin andra runda. Banden, drivhjulen och bandlagren har bytts ut, motorn har renoverats och oljekylaren och skördarpumpen har bytts. Dock är maskinen strukturellt felfri utan sprickor i bommen, trots den höga cykelapplikationen, och generellt har maskinen varit mycket tillförlitlig med aktuell mekanisk tillgänglighet (belåning för huvudet och maskinen) på den respektabla nivån 80 %.

Skördarförare genomgår utbildning var sjunde månad som fokuserar på fällningstekniker och mönster. Det ligger även en stark betoning på utbildning av förare beträffande farorna med kedjeskott och hur man minimerar risken för olyckor med kedjeskott. Dessutom erbjuds alla anställda utbildning i livskunskap samt ett brett utbud av rådgivningstjänster.

Den sydafrikanska Tigercat-återförsäljaren AfrEquip har en tekniker stationerad permanent i denna avlägsna del av östra Kapprovinsen. Han servar PG Bison samt ett annat intilliggande avverkningsföretag som också använder Tigercat-utrustning. Likt PG Bisons problem med omsättning av anställda, har AfrEquip också haft sina utmaningar med att hålla kvar skickliga tekniker på arbetsplatsen i den avlägsna staden Ugie. Den tekniska chefen för AfrEquip John Barbour började som arbetsplatstekniker och åtta år senare hjälper han fortfarande till med att överse arbetet. Lägger man till Jeff Cave, representant för produktsupport i sydafrikanska Tigercat-fabriken, inser man att PG Bisons framgångssaga beror lika mycket på människorna som på maskinerna.


Related Content

loader-icon

20, en film av Tigercat


20 är en film av Tigercat som hade premiär i juni 2012 som en del av Tigercats 20-årsjubileum. 20 berättar historien om Tigercat genom ett tvärsnitt av sina kunder i Kanada, USA, Sverige och Sydafrika.