Skip to content

Arbeta under COVID-19

Chefen för reservdelar, Brian Jonker, delar med sig av några lärdomar från den första COVID-tiden om hur man arbetar vidare med essentiella tjänster under en pandemi.

Porträttbild av Brian Jonker, chef för reservdelar

Brian Jonker, chef för reservdelar

Med risk för att konstatera det uppenbara måste jag säga att detta är den ovanligaste och svåraste tiden under min 24-åriga karriär. Det underliga och otäcka COVID-19-viruset har dramatiskt förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Skogsbruk har hela tiden ansetts som en väsentlig tjänst och därför jobbar vi på i Tigercats avdelningar för reservdelar, service och ombyggnad. Vi har inte missat en dag av att ta emot och skicka beställningar eller tillhandahålla telefonservice till vårt återförsäljarnätverk. Jag kan ändå inte säga att allt har rullat på som vanligt. Sanningen att säga har det varit långt ifrån som vanligt.

Vi följer alla bästa förfaranden som olika hälsoorganisationer tagit fram. Social distansering, tvätta händerna ofta, mängder av handsprit och mer frekvent rengöring av punkter som ofta vidrörs har blivit det nya normala.

Dessutom har vi begränsat åtkomsten till vår byggnad. Inte ens våra egna lastbilschaufförer ät tillåtna i vissa områden. Vi har särat på alla våra kontorsanställda genom att utnyttja konferensrum och tidigare outnyttjade områden. Vi har gjort om vårt lunchrum så att endast en person kan sitta vid varje bord. Varje person är nu ansvarig för att städa sitt eget arbetsutrymme för att säkerställa att det görs på den nivå personen själv önskar och för att eliminera risken för att andra personer vidrör samma utrymme. Om någon är sjuk stannar de hemma. Ingen i vår byggnad, eller på vårt lager i Georgia, har påvisat symtom eller testats positiva för COVID-19, men om så skulle ske har vi en plan för det.

Förutom förändrade rutiner har vi haft mer frekventa gruppmöten (samtidigt som distans upprätthållits) även om det bara har handlat om att dela de senaste företagsnyheterna. Det är nödvändigt att vidta alla de nämnda åtgärderna, men om de inte knyts ihop med konstant kommunikation tror jag inte det är möjligt att nå verklig kontinuitet inom företaget. Under svåra tider är det viktigare än någonsin att alla står på samma sida.


Laura Rourke, hälso- och säkerhetschef på Tigercat.

Laura Rourke, hälso- och säkerhetschef, har varit avgörande för Tigercats COVID-agerande. Hon har planerat och implementerat nya åtgärder fr att säkerställa en säker återkomst till jobbet för alla anställda och har under den processen lett många. många virtuella möten.


Med hotet om sjukdom och ökande arbetslöshetssiffror ligger oron på en väldigt hög nivå. Folk vill arbeta, men bara under förhållanden där de känner sig säkra. Vår högsta prioritet är våra anställdas hälsa och säkerhet. Det inkluderar mental hälsa. Frekventa möten ger inte bara en plats att dela information, utan också en plats att ta emot feedback. Känner folk sig obekväma? Om de gör det, varför? Vad kan vi göra för att förbättra situationen?

På vårt företag har en COVID-19-styrka skapats för att skapa processer som ger stabilitet och kontinuitet på våra tolv anläggningar. Cheferna på alla anläggningar har varje vecka haft onlinemöten med COVID-19-gruppen för att diskutera denna ständigt föränderliga situation. Under dessa möten inhämtas värdefull information som kan föras vidare till arbetsstyrkan. Att dela är av största vikt. Alla vill vara informerade och de vill inte ha andrahands- eller tredjehandsinformation. På det här sättet undviker vi rykten och bygger tillit.

Jag är väldigt stolt över de personer jag arbetar tillsammans med här och på vårt lager i Georgia. Hittills verkar alla ha antagit utmaningen. Alla har arbetat tillsammans för att hålla rent. De har respekterat varandras utrymmen. Det finns en genuin känsla av att folk bryr sig om varandra och vårt företag. Under de senaste åtta veckorna har vi haft väldigt få frånvarodagar och jag säger hela tiden att personerna i vår byggnad aldrig har sett så friska ut.

Svårigheter kan resultera i goda saker. Jag tror att ett antal av de initiativ som tagits kommer att fortsätta vara det nya normala även efter COVID-19. Dessa förfaranden kommer att leda till en bättre framtid både fysiskt och mentalt. Förbli säker och fortsätt att kommunicera.


Joe Barroso fyller på en flaska handsprit på lunnaranläggningen. En stor behållare med handsprit har placerats vid anläggningens personalingång. Anställda rekommenderas att ta med återanvändningsbara flaskor och ha handsprit på sina arbetsstationer.