Skip to content

Återuppbygga Notre Dame

Det är inte ofta man kan dra en tydlig linje från skogen till byggarbetsplatsen. När detta sker påvisar det vikten av träd- och timmerbranschen, inte bara ur ett ekonomiskt eller tekniskt perspektiv, utan även genom kulturens lins.

— Paul Iarocci

I april 2019 drabbades den berömda katedralen Notre Dame i Paris av en brand som allvarligt skadade spiran och byggnadens tak. Detta arkitektoniska mästerverk byggdes på 1100-talet på platsen för ett romerskt tempel. Den var mer eller mindre färdigbyggd i mitten av 1200-talet, men under ett hundratal år fortsatte tillbyggandet och utsmyckandet av katedralen. Den överlevde franska revolutionen och genomgick massiva renoveringar under 1800-talet under årtiondena efter utgivningen av Ringaren från Notre Dame år 1831. Den överlevde t.o.m. bombningarna under andra världskriget relativt oskadd.
Även om väggarna i huvudsak är byggda av sten är taket och spiran byggda av trä. Under århundradena har taktimret torkat av ålder. Branden, som startade på vinden, rasade genom den övre strukturen och det krävdes en nästan övermänsklig insats från 400 brandmän för att bekämpa lågorna, röken och det smälta bly som hade utgjort den övre beläggningen. Brandstyrkorna måste vara försiktiga med att använda vatten på exteriören för att undvika att stenen sprack och därför ägde otroligt nog en stor del av släckningsarbetet rum inuti strukturen.

Notre Dame är en byggnad med en årlig renoveringsbudget på miljoner. Återuppbyggnadskostnaden beräknas kosta hundratals miljoner och kanske så mycket som miljarder dollar. Även med datorgenererad 3D-modellering och användandet av moderna byggnadsmaterial kan återuppbyggnaden ta decennier.
Originalbjälkarna som höll taket uppe var tillverkade av massiva individuella ekar. Beslutstagarna uttryckte tidigt att den delen av restaureringen skulle utföras med traditionella material. Så även om titan kommer att ersätta blyet har franska regeringen beslutat att hämta timmer från samma franska skogar där de 1300 ursprungliga träden hämtades för snart ett millennium sedan.

SAS BERCE FOREST är ett litet familjeföretag som ägs av Denis Legeay. Han arbetar tillsammans med sin son Florent och en anställd, Christophe Moreau, med mekaniserad avverkning av barrträd och motoriserad manuell skörd av lövträd. SAS BERCE FOREST använder en Tigercat-tillverkad TCI* 602 lunnare med gripklo, en annan lunnare, en grävmaskin utrustad med skördaraggregat samt en tolvtonsskotare.
Företaget, som ligger i Pruillé l’Éguillé nära Le Mans, fick uppdraget att skörda åtta ekar från Bercé-skogen. Detta skogsområde på 5400 ha har varit en producerande skog under århundraden och har belönats internationellt för sina högkvalitativa ekar som används för att tillverka tunnor till vinbranschen. Ironiskt nog har Denis också drabbats av svårigheter orsakade av brand. Under de senaste två åren har massiva skogsbränder i Kalifornien förorenat många vingårdar i Napa och Sonoma med rök, skadat vinstockarna eller förstört viktig infrastruktur. Dessutom har COVID-nedstängningar påverkat produktionen och försäljningen negativt.

Franska nationella skogsstyrelsen, som äger Bercé-skogen, är ansvariga för skogsavverkning i Frankrike. Styrelsen samarbetade med snickare för att välja de träd som skulle skördas baserat på längd och form.

”Jag var involverad i trädavverkningsprojektet för byggandet av Notre Dame tack vare min långvariga relation med Franska nationella skogsstyrelsen och närheten till den bergskedja som utgör skogsreservatet Bercé,” säger Denis. ”Vi deltog i avverkningen av de första åtta träden samt lastningen av stockarna på lastbilarna i en specialkonvoj. Andra ekar skördades i andra områden med lokala avverkare.”
De 300 år gamla träden var i genomsnitt 20 m höga med en genomsnittlig volym på 15 kubikmeter (ungefär 15 ton). Skördeprocessen utfördes enlig fransk sed. Först klättrade en arborist upp i trädet och avlägsnade alla grenar manuellt. Sedan använde Denis sina två lunnare tillsammans för att lyfta upp trädet från marken och transportera det till lastområdet på ett sätt som inte skadade det. Det var väldigt viktigt att noggrant välja ut varje träd baserat på dess specifika form. Timret lunnades till strategiska platser i Bercé-skogen för att underlätta lastningen, vilken utfördes av två kranar. Träden lastades på transportfordon som specialanpassats för den långa längden och kördes till ett speciellt sågverk som klarade av sådana längder.

*Registrerat varumärke som ägs av Tigercat Industries Inc. Används under licens.

Skörda vin

Frankrikes många vackra lövskogar består av många olika arter av ek. Amerikansk ek med sin fina ådring och aromatiska egenskaper anses vara en av de bästa arterna för produktion av ektunnor. Ektunnor är exakt tillräckligt porösa för att tillåta viss avdunstning, men inte tillräckligt för att förstöra vinet då det mognar.

Florent Salladin är utrustningsförsäljare åt Clohse-gruppen, en TCI-återförsäljare i Frankrike som är baserad i Belgien. Han förklarar den vanliga processen för avverkning av ekar för vinbranschen. ”Någon klättrar upp i trädet och avlägsnar grenarna.” Detta förhindrar att träfibrerna brister och på så sätt skadar stammen när trädet fälls. “Detta är inte ovanligt i Frankrike, speciellt inte i områden där det finns riktigt värdefullt trä,” säger Florent.

“Ofällda ekar kan säljas för mer än 1000 euro per kubikmeter. Det här är riktigt dyrt.” Stockarna sågas sedan till slanor eller stavar med en speciell teknik för att bibehålla genomsläppligheten. Efter många månades lufttorkning värms stavarna, böjs och sätts ihop till tunnor.