Skip to content

T.E.A.M främjar brandsäkerhet

T.E.A.M har producerat en varningsetikett för brandfara och en checklista om brandskydd på en sida. De har dessutom gjort en datorpresentation för utbildning inom brandsäkerhet.

— Robin Barker, ingenjörsadministratör 2001 insåg en liten grupp av försäkrings och riskhanteringsbolag i sydöstra USA, som leddes av Forestry Mutual Insurance Company i Raleigh, North Carolina, att avverkningsindustrin de arbetade för led betydande personskador, sakskador, konkurser och ekonomiska förluster p.g.a. alltför frekvent förekomst av eldsvådor i avverkningsutrustning. T.E.A.M främjar brandsäkerhet Som en djärv strategi skickades en inbjudan till ett stort urval av företag och organisationer inom avverknings- och försäkringsindustrin inklusive statliga avverkningsföreningar, brandutredare, återförsäljare av utrustning, försäkringsgivare och tillverkare för att tillsammans komma på lösningar. De första diskussionerna var reserverade när de inblandade parterna utvärderade sina positioner och roller. Det gick dock snabbt framåt när alla insåg att det fanns ett behov av klara, utförbara och samlade riktlinjer för hur man ska minska antalet eldsvådor på utrustningar samt hur allvarliga dessa blir. Det var då den nyligen formade föreningen valde ett namn – Timber Equipment Applications Management (T.E.A.M.). Målet med T.E.A.M. är att främja förebyggandet av eldsvådor på utrustning genom att öka medvetenheten och utbilda så att deltagare i avverkningsarbeten kan fokusera på att utföra sina egna och goda rutiner. För avverkningsentreprenörer innebär detta utökad förarutbildning och förstärkta serviceprogram för maskiner. För återförsäljare av utrustningen innebär detta ökad utbildning för serviceteknikerna och att underhållsrutinerna kommer att förbättras. De åtgärder som vidtas för utrustningstillverkare inkluderar granskade maskindesigner och uppgraderade monteringsprocesser. Och försäkringsgivare kan bidra genom ökad utbildning och säkerställande av att normerna för avverkningsarbeten efterlevs. T.E.A.M har producerat en varningsetikett för brandfara och en checklista om brandskydd på en sida. De har dessutom gjort en datorpresentation för utbildning inom brandsäkerhet. Allt arbete kom samman sent 2011 med premiären av en 30 minuters video som heter TEAM brandsäkerhet. I videon förklaras följande: • Hur förbränning fungerar • Vad orsakar brand i avverkningsutrustning • Brandfaror i skogen • Hur en brand kan sprida sig • Hur man minskar risken för brand • Vad är en handlingsplan vid brand En kopia på T.E.A.M. DVD:erna Checklista och TEAM Brandsäkerhet är inkluderade i dokumentpaketet som kommer med varje ny maskin som levereras av Tigercat. För fler exemplar, hör av dig till din Tigercat-återförsäljare.