Skip to content

Felsökning. Hjälp din återförsäljare att hjälpa dig

Inom skogsarbete, precis som i alla andra verksamheter, är tid pengar. När din skogsmaskin har tekniska problem som hotar din avverkningskapacitet är tiden av största vikt.

– Pierre Fortin, utbildare av Tigercatförare

Problem med en maskin måste diagnostiseras och lösas så snabbt som möjligt för att minimera förlorad produktion och reparationskostnader. Dessutom kan förebyggande mindre reparationer förhindra stora fel som kan skada maskinen permanent eller vara en fara för människor.

För att vara tidseffektiva måste återförsäljarens tekniker komma väl förberedda till arbetsplatsen för att snabbt kunna göra reparationen/justeringen. Teknikerna måste ha god kännedom om vilket problem som måste åtgärdas omedelbart vid ankomst och vilka reservdelar som kommer att behövas. Nyckeln till dessa förberedelser är god kommunikation mellan skogsarbetaren på fältet och Tigercat-återförsäljaren. Tydlig kommunikation sparar tid och pengar.

Först och främst måste du tillhandahålla återförsäljaren med maskinmodell, serienummer, plats och en detaljerad beskrivning av problemet. Gäller maskinens garanti fortfarande? Kommer den att behöva hämtas från platsen för att repareras? Är problemet kontinuerligt eller sporadiskt? Har problemet förvärrats med tiden eller har det dykt upp plötsligt?

Vid problem med det hydrauliska systemet behöver föraren fundera på om det handlar om förlust av kraft eller för låg (eller för hög) hastighet, eller en kombination av båda. Uppstår problemet när endast en funktion är aktiverad eller när en kombination av funktioner används? Klagar alla förare på det här problemet eller bara en av dem? Finns det en hydraulisk oljeläcka? Om så är faller, kom ihåg att vara försiktig när du undersöker läckan (se “Ett farligt bett” i BTB nummer 44).

Reservdelspartnern Larry White (V) och butikschefen Tom Sawrey (H) hjälper en kund. Två män står bakom disken och hjälper mannen framför den.

 

Din mobilkamera kan vara ett värdefullt verktyg för att skicka detaljer från maskinen till återförsäljarens tekniker. Att skicka tydliga bilder av en hydraulisk läcka eller en trasig del kan hjälpa teknikern att förstå vad som har hänt och säkerställa att rätt verktyg och delar finns till hands för reparationen. En kort video av maskinens beteende kan också avslöja hur problemet behöver hanteras och potentiellt spara stor felsökningsansträngning, speciellt om problemet är oregelbundet eller svårt att beskriva.

För el- eller kontrollsystemfel, om systemet avger felmeddelanden, behöver återförsäljaren en noggrann beskrivning av alla meddelanden. Skriv ner alla detaljer och felnumret som visas på kontrollsystemets display, eller ta en bild av larmmeddelandet och skicka den till återförsäljaren. Låt återförsäljaren få veta hur ofta problemet uppstår och om det verkar ha att göra med en specifik tidpunkt eller arbetssekvens. För larm om motor- eller efterbehandlingssystem kan du också titta i larmloggen på maskinens kontrolldisplay och notera eller ta en bild av de senast listade larmen. Vad olika SPN- och DTC-motorkoder betyder går att se i Tigercat-appen som finns tillgänglig både för Android och iOS.

Prata med din återförsäljare om Tigercats telematiklösningar. RemoteLog och LogOn kan skicka det mesta av den viktiga information som serviceteknikern behöver för att arbeta på din maskin till återförsäljaren.


RELATERAT INNEHÅLL

loader-icon

RemoteLog-telematik


Åtkomst till telematik på distans. Var uppkopplad till din skogsverksamhet nästan varifrån som helst – allt du behöver är RemoteLog och en enhet med internetanslutning.


Image of a laptop with the RemoteLog home screen displayed