Skip to content

Felsökning. Hjälp din återförsäljare att hjälpa dig

Inom skogsarbete, precis som i alla andra verksamheter, är tid pengar. När din skogsmaskin har tekniska problem som hotar din avverkningskapacitet är tiden av största vikt.

— Pierre Fortin, Tigercat operator trainer

Ett maskinproblemen måste diagnostiseras och lösas så snabbt som möjligt för att minimera förlorad produktion och reparationskostnader. Dessutom kan förebyggande mindre reparationer förhindra stora fel som kan skada maskinen permanent eller vara en fara för människor.

För att vara tidseffektiva måste återförsäljarens tekniker komma väl förberedda till ARBETSPLATSER att snabbt kunna göra reparationen/justeringen. Teknikerna måste ha god kännedom om vilket problem som måste åtgärdas omedelbart vid ankomst och vilka reservdelar som kommer att behövas. Nyckeln till dessa förberedelser är god kommunikation mellan skogsarbetaren på fältet och Tigercat-återförsäljaren. Tydlig kommunikation sparar tid och pengar.
Först och främst måste du tillhandahålla återförsäljaren med maskinmodell, serienummer, plats och en detaljerad beskrivning av problemet. Gäller maskinens garanti fortfarande? Kommer den att behöva hämtas från platsen för att repareras? Är problemet kontinuerligt eller sporadiskt? Har problemet uppstått med tiden eller kom det plötsligt?

Alla Tigercat-maskiner är utrustade med telematiksystemet LogOn som gör diagnostisering och felsökning enkel för föraren att utföra direkt på arbetsplatsen. När ett fel upptäcks visas SPN- eller DTC-koden på kontrollsystemets display tillsammans med en kort beskrivning. Genom att ansluta en mobil enhet till maskinens säkra logon-åtkomstpunkt kan föraren se koderna tillsammans med en mer detaljerad beskrivning av problemet.

De vanligaste koderna är kopplade till en felsökningsmanual som ger detaljerade instruktioner om testning och felsökning. Ett antal tester kan utföras på efterbehandlingssystemet och motorns ECU-parametrar kan läsas i realtid. Resultaten från båda kan sparas och laddas ner till enheten för att visas offline. Filer kan skickas till återförsäljarens servicetekniker i LogOn när det finns mobiltäckning.


Prata med din återförsäljare om Tigercats telematiklösningar. RemoteLog och LogOn kan skicka det mesta av den viktiga information som serviceteknikern behöver för att arbeta på din maskin till återförsäljaren.Vid problem med det hydrauliska systemet behöver föraren fundera på om det handlar om förlust av kraft eller för låg (eller för hög) hastighet, eller en kombination av båda. Uppstår problemet när endast en funktion är aktiverad eller när en kombination av funktioner används? Klagar alla förare på det här problemet eller bara en av dem? Finns det en hydraulisk oljeläcka? Om så är fallet, kom ihåg att vara försiktig när du undersöker läckan.

Din mobilkamera kan vara ett värdefullt verktyg för att skicka detaljer från maskinen till återförsäljarens tekniker. Att skicka tydliga bilder av en hydraulisk läcka eller en trasig del kan hjälpa teknikern att förstå vad som har hänt och säkerställa att rätt verktyg och delar finns till hands för reparationen. En kort video av maskinens beteende kan också avslöja hur problemet behöver hanteras och potentiellt spara stor felsökningsansträngning, speciellt om problemet är oregelbundet eller svårt att beskriva.

Related Content

loader-icon

RemoteLog-telematik


Åtkomst till telematik på distans. Var uppkopplad till din skogsverksamhet nästan varifrån som helst – allt du behöver är RemoteLog och en enhet med internetanslutning.


Image of a laptop with the RemoteLog home screen displayed

Förebygga skada vid injicering av vätska


Bränsle eller luft som injiceras under huden under tryck så lågt som 7 bar (100 psi) kan leda till förödande skador eller döden om de inte behandlas omedelbart.


preventing fluid injection injury