Skip to content

Hålla den ren

Även om avverkningsmaskiner hör hemma bland lera och damm, är renhållning av din Tigercat-utrustning ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten att bevara din investering.

Ansamlad lera kan skada bandkomponenter. Sand kommer att slita ut axlar och lager. Ansamling av spån i maskinkapslingar utgör en allvarlig brandrisk. Högtryckstvätt är det bästa valet för snabb rengöring av stora maskindelar men försiktighetsåtgärder måste vidtas för att garantera att överaggressiv högtryckstvätt inte skadar din maskin.

En man högtryckstvättar banden

Ansamlad sand och lera skadar bandkomponenter. Rengöring av din maskin är ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten att bevara din investering.

Allmänna riktlinjer

I allmänhet är det bäst att välja en högtryckstvätt av industriklass som kan leverera en hög volym varmvatten vid lågt tryck. Använd medelhög tryckinställning, under 1 200 psi, och ett milt rengöringsmedel. Det är bättre att använda munstyckesinställningen med högre volym och lägre tryck för all maskinrengöring, än den koncentrerade högtrycksinställningen eller högtrycksmunstycket. Spray med högt tryck kan skada lacken, penetrera elektriska anslutningar och avlägsna etiketter. Högtryckstvättar för hushåll avsedda för person- och lastbilar kommer inte att leverera den vattenvolym som krävs för att avlägsna lera eller smuts från en stor maskin och föraren kommer därmed att frestas att kompensera detta genom att vrida upp inställningen för trycket/munstycket alltför högt.

Ta alltid bort oljetrågsskydd och andra skydd för manuell borttagning av brandfarligt skräp. Detta gör också att vatten dräneras bort snabbare.

Kom alltid ihåg att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), särskilt skyddsglasögon, vid användning av högtryckstvätt. Under rengöringen kan bitar av sten, jord eller trä slungas ut och orsaka skador. Om du tvättar maskinen ovanifrån med en teleskoplift, kontrollera lokala säkerhetsföreskrifter för arbete på höjder. Kom ihåg att teleskopliftens plattform kan vara hal när den är våt.

Du behöver vara medveten om ett fåtal särskilt viktiga områden vid rengöring av Tigercat-maskiner, polykarbonatfönster, elektriska komponenter, kylare och motorn, samt efterbehandlingsutrustning.

Polykarbonatfönster

Polykarbonat är ett otroligt starkt material och en huvudkomponent i Tigercats förarhytter. Fönstren är ytterligare förbättrade med en beläggning som förhindrar nötning och ultraviolett ljus (UV). Dock är polykarbonat ett mjukare material än glas och kräver särskild omsorg för att det och dess specialbeläggning inte ska skadas.

Här följer ett par punkter som ska kommas ihåg beträffande polykarbonatfönster:

1) Använd aldrig rengöringsmedel med slipeffekt, eller alkaliska rengöringsmedel som innehåller ammoniak.

2) Skrapa aldrig med gummiskrapor, rakblad eller andra vassa föremål.

3) Rengör inte polykarbonat vid het sol eller förhöjda temperaturer eftersom det kan orsaka missfärgning.

4) Använd aldrig aromatiska eller halogenerade lösningsmedel som toluen, bensen, bensin, aceton eller koltetraklorid.

Använd endast varmvatten under 65 °C (150 °F) för att rengöra fönster och en tvättinställning med lätt tryck. Mild tvål och milda rengöringsmedel som inte innehåller ammoniak kan användas för att avlägsna smuts och kåda, men fönstren måste sköljas ordentligt och handtorkas med en fuktig, mjuk trasa, cellulosasvamp eller sämskskinn för att förhindra vattenfläckar. Användning av alltför varmt vatten, aggressiv rengöring eller felaktiga kemikalier kan leda till krackelering vilket gör att fönsterytan grumlas. Krackelering kan i slutändan leda till förlust av fysisk styrka i fönstret och öka risken för sprickor. Kontrollera alltid efter rengöring att fönstren inte är skrapade och att gummikantlisterna är ordentligt säkrade i sina fasthållningslister av stål.

Avsluta rengöringen med Tigercats polykarbonatfönstertvätt och en ren, mjuk trasa, gärna av mikrofiber. En mjuk trasa ger bättre resultat än papper på grund av de kemikalier som normalt tillsätts i pappersprodukter.

Tigercats polykarbonatfönsterrengöring

Elektriska komponenter

Låt inte vatten under högt tryck komma i direktkontakt med säkringslådor, elektriska anslutningar, elektroniska komponenter, kablage eller generatorn. Undvik vattenkontakt i och omkring dessa områden.

Radiatorer och kylare

Avlägsnande av smuts från maskinens kylarpaket bidrar till att upprätthålla värmeöverföringseffektiviteten i radiatorerna. Dock kan aggressiv användning av en fin, fokuserat spray skada kylflänsarna eller till och med orsaka kylmedels-/oljeläckage. Förrengör först kylarna med tryckluft för att blåsa bort större smutspartiklar från den motsatta sidan till det normala luftflödet. Använd sedan en tvättinställning med lågt tryck och håll munstycket på ordentligt avstånd från själva flänsarna. Detta kommer att avlägsna kåda, barr eller damm som har kilats fast i kylarna.

Motor och efterbehandling

Regelbunden rengöring av motorrummet utgör ett viktigt steg i att förhindra ansamling av potentiellt brandfarligt träspån intill en het motor och hydrauliska komponenter. Dock måste försiktighet iakttas för att undvika att kritiska motorkomponenter skadas.

Stäng först av maskinen och låt motorn svalna innan rengöring. Kallt vatten som kommer i kontakt med en het motor kan orsaka sprickor i motorblocket eller andra komponenter. Använd aldrig en högtryckstvätt eller ångtvätt i motorutrymmet eftersom detta område innehåller så många känsliga komponenter. Använd bara en trädgårdsslang (ca. 70 psi) och undvik att spraya på komponenter såsom luftkanaler/luftfilter, den elektroniska styrenheten (ECU), generatorn och säkringslådorna. Öppna ingångsdörrarna till oljetrågsskyddet för att smuts ska kunna spolas bort. På maskiner utrustade med Tigercat FPT Tier 4-motorer är det viktigt att undvika att spruta vatten direkt in i avgasröret eftersom det kan skada givarna i efterbehandlingssystemet i avgasröret.

Det är viktigt att hålla din maskin ren. Följ dessa riktlinjer och konsultera de detaljerade tvättanvisningarna i bruksanvisningen. Din Tigercat-maskin kommer att se lika bra ut som den fungerar.


Related Content

loader-icon

Tvätta polykarbonatfönster


Polykarbonat är bokstavligen förarens fönster mot världen. Ordentlig rengöring och noggranna rutiner för Tigercats hyttfönster kommer att säkerställa säkerhet och skydd samt långtidsprestanda.


Tigercat Polycarbonate Window Cleaner

Inspektion av skogsutrustning.


Metodiska undersökningar och åtgärder kan hjälpa dig att förhindra haverier och bränder och förlänga din maskins livstid. Läs mer om vad din dagliga inspektion av utrustningarna bör inkludera.