Skip to content

Tvätta polykarbonatfönster

Polykarbonat är bokstavligen förarens fönster mot världen. Ordentlig rengöring och noggranna rutiner för Tigercats hyttfönster kommer att säkerställa säkerhet och skydd samt långtidsprestanda.

De flesta fönster som används i operatörsstationerna i Tigercats maskiner är gjorda av en termoplast av polykarbonatharts. Detta material är ett substitut för glas när förbättrad hållbarhet, styrka, tålighet och säkerhet krävs.

Tjockleken på materialet som används i ett visst hyttfönster bestäms av ett antal faktorer, inklusive storleken på fönsteröppningen, närheten till en säkerhetsrisk, typen och graden av risk och kraven på tillämpliga säkerhetsstandarder.

Polykarbonatfönster som används i Tigercats förarhytter har tjocklekar på mellan 9 och 32 mm. Materialet polykarbonat används för att stå emot smällar från stora grenar, fallande trädtoppar och absorbera stora mängder energi. Skogsbruk kan medföra sådana faror som föremål som kastas med hög hastighet såsom träflis, sågtänder eller fragment från trasiga sågkedjor.

Polykarbonatfönster är en mycket hållbarare lösning än glas men detta termoplastiska material är känsligt mot vissa vanliga kemikalier, Ytorna på Tigercats polykarbonathyttfönster är specialbehandlade med en hård beläggning för att erbjuda förbättrat skydd mot nötning och ultraviolett (UV) strålning. Trots denna beläggning är det förhållandevis lätt att repa ytan om man jämför med glas som är otroligt resistent mot en lång lista rengöringskemikalier. För att hantera detta problem finns nu Tigercats rengöring för polykarbonatfönster tillgängligt för rengöring av hyttfönster utan att riskera kemiska skador på polykarbonaten.

Utvändig rengöring

Högtryckstvätta fönstrens utsidor med vatten när omgivningstemperaturen är över frysgränsen. Ångtvätta inte. Vattnet kan värmas upp till 65 °C och får ha ett maxtryck på 100 bar. Vid behov kan ett mycket milt rengöringsmedel från den godkända listan tillsättas. Detta kommer att avlägsna det mesta av repande smuts, kåda, pollen, kedjeolja, vägsalt och andra vanliga ämnen som ofta ansamlas på skogsmaskiners hyttfönster.

Avsluta rengöringen med Tigercats polykarbonatfönsterrengöring och en ren mjuk trasa, helst mikrofiber. En mjuk trasa ger bättre resultat än en pappershandduk på grund av de kemikalier som normalt används i pappershanddukar.

Tigercats polykarbonatfönsterrengöring börjar frysa vid temperaturer lägre än -10 °C. Om omgivningstemperaturen är så låg ska fönstret sprayas med en generös mängd isopropylalkohol (IPA) för att lossa repande smuts eller annat material från fönstret. (Använd inte spolarvätska eftersom den innehåller metylalkohol och kan skada polykarbonatfönster.) Fortsätt att rengöra fönstren med isopropylalkohol utspädd med vatten. Torka fönstren med en ren mjuk trasa.

Invändig rengöring

Rengör med en generös mängd Tigercats polykarbonatfönsterrengöring och en ren mjuk mikrofibertrasa. Torka noga med en annan ren mjuk trasa. Även om fönstren har en repskyddsbeläggning så är inte ytan lika hård som glas och repas lätt om sand eller andra repande partiklar finns på trasan.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

Användning av alltför varmt vatten, aggressiv rengöring eller felaktiga kemikalier kan leda till krackelering, d.v.s. en mängd små sprickor. Krackelering kan i slutändan leda till förlust av fysisk styrka i fönstret och öka risken för sprickor. Kontrollera efter varje rengöring att fönstret inte har djupa repor och att gummitätningarna och fasthållningsremsorna av metall sitter fast ordentligt.

Godkända rengöringsprodukter för polykarbonatfönster

Godkända fläckborttagningsprodukter

(måste följas av omedelbar rengöring och sedan sköljning med vatten och torkas torrt efteråt)


Related Content

loader-icon

Hålla den ren


Även om avverkningsmaskiner hör hemma bland lera och damm, är renhållning av din Tigercat-utrustning ett av de enklaste och mest ekonomiska sätten att bevara din investering.


Picture of a guy cleaning tracks of a Tigercat machine

Mer om fett


För att fettet ska kunna utföra sitt jobb ordentligt måste det finnas där och det måste vara rent och av bra kvalitet. Inse vikten av att smörja in maskinerna regelbundet.


Få smuts på filtren


Filtrering av hydraulolja är av största vikt eftersom det håller igång hydraulsystemen, minskar underhållskostnaderna och driftstoppen. Utan filtrering kan föroreningar i oljan snabbt leda till massiv förslitning av komponenterna och risk för haveri.


Skötsel av motor och efterbehandling


Tigercats maskiner används ofta i utmanande miljöer och krävande arbetscykler. Lär dig om bästa förfarande för att uppnå maximal prestanda, driftstid och hållbarhet för din motor och efterbehandlingssystem.