Skip to content

Sanningen om AdBlue

Allt du behöver veta om AdBlue, även känt som Diesel Exhaust Fluid (DEF), inklusive hur det fungerar, hur du ska hantera det, var det kan köpas och hur det ska lagras.

Alla tillverkare av skogsmaskiner genomgår växtvärken och utbildningsprocessen som har att göra med hantering av AdBlue när produktionen av Tier 4 Final-maskiner sätter igång. Denna “nya” vätska som skapar så stor oro har i själva verket redan använts ett tag sedan den introducerades på den konventionella marknaden 2004.

September 2013 presenterade Tigercat sin första Tier 4-maskin, en 620E-lunnare. Genom att ge återförsäljare och kunder ordentlig utbildning har introduktionen av ytterligare modeller som använder AdBlue haft väldigt liten inverkan på slutanvändaren. Precis som med bränsle finns det specifikationer och hanteringsrutiner som måste följas för att säkerställa att hela systemet fungerar ordentligt. Detta är vad du behöver veta för att lyckas med AdBlue.

Vad är AdBlue?

AdBlue är en genomskinlig blandning av kemiskt ren urea och avmineraliserat vatten. De som är bekanta med jordbruksindustrin känner nog till urea som är ett vanligt förekommande kvävebaserat gödningsmedel. AdBlue görs dock med kemiskt ren urea med strikta gränser för mängd och typ av partiklar i urean.

Hur fungerar AdBlue?

Myndigheten Environmental Protection Agency (EPA) reglerar den mängd partiklar och kväveoxidutsläpp som en motor kan producera. AdBlue används tillsammans med en katalysator för att minska kväveoxidutsläppen. AdBlue injiceras i avgasströmmen, bryts ned till ammoniak och reagerar med kväveoxiden för att bilda vatten och oskadlig kvävegas. Denna kemiska funktion är mest effektiv i höga temperaturer. Undvik lång tids tomgångskörning (4 timmar för T4i, 9 timmar för T4f) eller arbeten med lätt last.

Hur mycket AdBlue använder en maskin?

AdBlue förbrukning ligger i genomsnitt på 6–8 % av bränsleförbrukningen för Tigercats Tier 4f-maskiner. Under extrema arbeten kan den vara så hög som 10 %. Exakt förbrukningsmängd beror på maskinmodell och vissa miljöförhållanden.

Var köper jag AdBlue?

De flesta långtradarkaféer och bensinmackar har AdBlue i engångsdunkar med inbyggda pipar för den konventionella marknaden. AdBlue finns också att köpa i butiker som Walmart, NAPA och Canadian Tire. Se till att den är förseglad och obruten när du tar bort locket. Entreprenörer med stora vagnparker kan finna detta opraktiskt och föredrar istället att köpa och lagra stora mängder i backar och fat. I detta fall måste extra försiktighet iakttas för att säkerställa att överskottet inte förorenas.

Av alla AdBlue-leverantörer som finns, vilket märke ska jag välja?

All AdBlue måste uppfylla ISO 22241 specifikationen och vara certifierat av American Petroleum Institute (API). AdBlue får inte spädas ut med någon annan vätska, inklusive vatten, eller används med någon typ av tillsatser. Man kan då riskera ytterligare kemisk förorening i systemet. Produkter som gör reklam för AdBlue för låga temperaturer eller med tillsatser bör undvikas.

Om du använder AdBlue som inte uppfyller de nödvändiga specifikationerna kan din maskin fungera som den ska ett litet tag, men mineralerna i den lågkvalitativa AdBlue:n kommer snabbt att ansamlas i efterbehandlingssystemet, vilket utan tvekan kommer att leda till ett oundvikligt och kostsamt misslyckande. Det krävs bara två teskedar olja för att förorena en 19 000 liters tank med AdBlue.

Grafik med text: API: American Petroleum Institute. Certifierad Diesel Exhaust Fluid

Använd endast AdBlue som har API-logotypen på etiketten.

Hur mycket kostar AdBlue?

Ingångskostnader är ett viktigt och befogat bekymmer inom skogsavverkningsindustrin. Hur mycket kommer den här nya vätskan att kosta? Eftersom Tigercats FPT-motorer är mer bränsleeffektiva än tidigare Tier 3-maskiner (och de flesta konkurrerande Tier 4-maskiner) kompenseras kostnaden för AdBlue enkelt av den minskade bränsleförbrukningen. Slutanvändaren kommer inte att märka av några ökade driftkostnader med AdBlue.

Hur förvarar jag AdBlue?

AdBlue har ett bäst-före-datum som är temperaturberoende. Korrekt lagring förlänger bäst före-datumet. Till exempel, AdBlue som förvaras i 38 °C (100 °F) håller i mindre än tre månader, men om det förvaras i 27°C (80 °F) håller det i ett år. AdBlue som har passerat bäst före-datumet kommer göra så att emissionskomponenterna fungerar felaktigt och begränsa maskinens prestanda. AdBlue bör lagras i temperaturer mellan -5 °C and 20 °C (23 °F – 68 °F), vilket ger en hållbarhetstid på upp till tre år. Det bör förvaras där det inte utsätts för direkt solljus eller möjliga föroreningar.

Så ska AdBlue inte lagras – en tunna står utomhus i direkt solljus.

Så ska AdBlue inte lagras – I direkt solljus, i temperaturer på 34 °C och med överföringsutrustning som utsatts för damm och smuts.

Det är bra att göra sig en uppfattning om hur mycket AdBlue som kommer användas för att ha ett lager som inte räcker mer än i tre månader och därmed undvika problem med hållbarhetstid. AdBlue bör lagras i förseglade och godkända behållare som inte använts tidigare för att lagra andra vätskor. Eftersom hållbarhetstiden är begränsad ska AdBlue lagras så att det äldsta används först och tillverkningsdatumet ska alltid kontrolleras för att säkerställa att du inte köper eller lagrar utgången AdBlue.

Vad händer om AdBlue fryser?

Detta skadar inte AdBlue. Fryspunkten för AdBlue ligger på -11 °C (12 °F) och det tar ett tag för det att frysa helt även i extrem kyla. Systemet för AdBlue värms upp, både elektriskt och med motorns kylvätska, så även om AdBlue fryser i tanken kommer maskinen att tina upp det. Det är bra att rutinmässigt fylla på tanken efter varje arbetsskift – eftersom tanken fryser utifrån och in kommer det att hålla flytande AdBlue nära sugledningen. När maskinen väl satts igång och uppnått arbetstemperatur kommer upptiningsprocessen oavsett att sätta igång och föraren bör inte vänta på att AdBlue ska tinas upp.

Hur fyller jag maskinen?

Det första och viktigaste steget med att fylla upp AdBlue-tanken är att rengöra området runt tankpåfyllningslocket. Ta inte bort silar eller filter från systemet. Den här utrustningen är nödvändig för att skydda systemet från förorening. Små dunkar AdBlue har inbyggd pip. Vid användning av stora backar kan en överföringsbehållare eller ett pumpsystem behövas. AdBlue-behållarna bör vara av lämpligt material som rostfritt stål eller polyeten, det gäller även alla rördelar i systemet. Använd inte överföringsbehållare som tidigare har använts för andra vätskor eller behållare som inte är särskilt godkända för AdBlue.

En vit med oljetank där bak.

Enligt ansedda leverantören Brenntag krävs det bara två teskedar olja för att förorena en 19 000 liters tank.

Vad är det för underhållsrutiner som gäller för AdBlue-systemet?

Det mest förekommande problemet inom det här området är föroreningen av AdBlue-tankarna. Det kan inte nog betonas hur otroligt viktigt det är att hålla damm och smuts borta från AdBlue-tankarna. Stora skräpbitar proppar till sugsilens ingång och mindre skräp skulle kunna skada AdBlue-pumpen och injektorn. Det finns ett flertal silar och filter i AdBlue-systemet. Denna utrustning kommer emellertid inte att skydda systemet om den har tagits bort helt eller delvis.

Det är inte det enklaste att göra rent en AdBlue-tank och det bästa är att inte förorena den till att börja med. Om skräp kommit in i tanken bör tanken enbart rengöras med AdBlue eller avmineraliserat vatten. Kom ihåg att kemisk förorening skadar katalysatorn och är ett av de största hoten mot efterbehandlingssystemet. Använd därför inte bromsrengöringsmedel eller eter.

Vad gör jag om AdBlue:n tar slut?

Det är faktiskt en riktig utmaning att få slut på AdBlue. Nivån av AdBlue visas precis som bränslenivån på maskinens dator och det finns varningssignaler som varnar om AdBlue-nivån är 10 % eller lägre. Enligt EPA bestämmelser börjar maskinen förlora kraft när AdBlue-nivån når 5 % och den kommer att fortsätta tappa kraft till det att AdBlue-tanken är tom, varpå maskinen lämnas på tomgång. Den här processen tar flera timmar. Full maskinkraft kan uppnås igen genom att helt enkelt fylla på AdBlue-tanken.

Det kan kännas som mycket att komma ihåg med alla riktlinjer för användning och hantering av AdBlue i den här artikeln. Men med lite erfarenhet kommer det snart att sitta i benmärgen. AdBlue-systemet kommer att fungera felfritt om du använder vätskor av hög kvalitet, lagrar dem ordentligt och undviker partikel- och kemiska föroreningar.